รายงานการก่อสร้างห้องปฏิบัติธรรมอานาลายา

ห้องปฏิบัติธรรม"อานาลายา" เป็นอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์มีพื้นที่ใช้สอย ๒๔๐ ตารางเมตร

สามารถรองรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ถึง  ๑๐๐  ท่าน

ภายในมีการหุ้มเบาะเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมที่หลากหลาย

รวมไปถึงการสร้างโซนแกลอรี่ เพื่อระลึกถึงครูอาจารย์ และเป็นการแนะนำให้บุคคลทั่วไปได้รู้จัก

เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อ  วันที่  16  มิถุนายน  2552

เสร็จเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553

ห้องปฏิบัติธรรมอานาลายาผนวกกับห้องโซนแกลอรี่

ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณห้าล้านบาท

เริ่มใช้จริงตั้งแต่คอร์ส “กายคตาสติ” วันที่ ๑๔-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓เป็นต้นมาLeave a Reply