ไปอ่านหนังสือธรรมมะดีๆมาเล่มนึง ก็เลยอยากจะเอามาฝากเพื่อน ว่าปี 2012 เราจะดำเนินชีวิตกันยังไงดี
• อยู่กับกิเลสได้ โดย ใจไม่เป็นทาสของกิเลส (เหมือนหมอซึ่งอยู่กับโรคได้โดยไม่ติดโรค)
• อยู่กับทุกข์กาย โดย ไม่ทุกข์ใจ
• อยู่กับงานวุ่น โดย ใจไม่วุ่น
• อยู่กับรีบ ด้วยใจสบาย
• อยู่กับความสมหวังและความผิดหวังได้ โดย ใจไม่ทุกข์
• อยู่กับโลกได้ด้วยใจเป็นธรรม…กายส่วนกาย ใจส่วนใจ แต่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเอง
• อยู่กับหน้าที่ โดย…ไม่ยึดหน้าที่ เพียงแต่จะทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด เท่าที่ตนจะทำได้ในขณะปัจจุบันเท่านั้นเอง ที่ทำไม่ได้…ก็ปล่อยไป