ประเสริฐ11

“การปฏิบัติเจริญภาวนานั้น….

เพียงเพื่อลดความเคยชิน”                          ประเสริฐ

โดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

ข้อคิดดีๆที่อาจารย์ประเสริฐท่านฝากไว้ในโครงการปฏิบัติธรรม “มัคคานุคา” ครั้งสุดท้ายที่ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ แม่ริม เชียงใหม่ “การจัดการกิเลสจากความเคยชิน คือ การจัดการที่ต้นตอ การปฏิบัติเจริญภาวนาจึงเพื่อลดความเคยชิน” นั่นเอง


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.