ปี 2560 ภาพกิจกรรมโครงการอริยสัจภาวนา 4-7 พฤษภาคม

เสร็จสิ้นลงไปแล้วกับ อริยสัจภาวนา รอบแรกของปีนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 โครงการดีๆแบบนี้จัดขึ้นปีละไม่กี่ครั้ง แต่กิจกรรมเราอัดแน่นไปด้วยประโยชน์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างทานธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ … Continue reading ปี 2560 ภาพกิจกรรมโครงการอริยสัจภาวนา 4-7 พฤษภาคมRead More →