ภาพกิจกรรมโครงการกายคตาสติและอสุภกรมฐาน 2556

3 July 2013

เสร็จสิ้นกันเป็นที่เรียบร้อยกับโครงการกายคตาสติและอสุภกรรมฐาน

โดยมีครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิชาให้เราได้เข้าใจและเรียนรู้กระบวนการอย่างชัดจนและเห็นภาพมากขึ้น ทั้งนี้ต้องขออนุโมทนาและขอบคุณบรรดากัลยณมิตรที่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นิวัติ สุเมธโส ที่ร่วมกันให้ข้อมูลและแชร์ประสบการณ์การปฏิบัตืเพื่อความรู้และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติท่านอื่นๆ

ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรมได้ที่ “ห้องแสดงภาพ”

http://www.rasameehangdhama.org/?page_id=1284&preview=true
หรือ ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมที่ FB: Jirunghealthvillagechiangmai

ประมวลภาพโครงการมรรตจิต 1/2556

26 May 2013

ส่วนหนึ่งของภาพความประทับใจกับโครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2556

แทบไม่ต้องบรรยายเลยว่าผู้ปฏิบัติธรรมได้รับข้อคิด ความรู้และแนวทางดีๆ จากคอร์สนี้มากขนาดไหน อยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกับอีกหนึ่งรูปแบบของการปฏิบัติธรรมค่ะ

ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่หน้าแกลอรี่ภาพค่ะ

http://www.rasameehangdhama.org/?page_id=1222


ขอขอบคุณความรู้สึกดีๆที่ร่วมแบ่งปัน

26 May 2013

ขอขอบคุณในอีกหนึ่งความทรงจำดีๆ…ที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งกับหนึ่งเสียงสะท้อนของผู้ปฏิบัติธรรม นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น


โครงการอริยมรรค อริยผล

17 November 2012

โครงการอริยมรรค อริยผล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-7 ตุลาคม 2555

โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ และพระอาจารย์นิวัติ สุเมธโส

โครงการนี้ เน้นการฝึกปฏิบัติและการฟังเทศน์ รูปแบบโลกุตละ  เหมาะสมอย่างยิ่งดับผู้ที่เคยปฏิบัติแล้ว

ดูจากภาพบรรยากาศแล้ว ทุกคนมีปิติ กับความเมตตาของหลวงพ่อมากค่ะ

 


โครงการวิปัสสนาโดยปรมัตถ์ ครั้งที่ 2/2555

14 November 2012

โครงการวิปัสสนาโดยปรมัตถ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-13 สิงหาคม 55 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เข้ารวมอรรมในครั้งนี้


ภาพกิจกรรมโครงการ “มรรคจิต” ครั้งที่ 3/2555

14 November 2012

คอร์สปฏิบัติธรรม โครงการ มรรคจิต เป็นโครงการที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จากผู้ที่เคยผ่านกระบวนการกายคตาสติและกระบวนการ”มรรคจิต” เข้าสู่จิตในจิต เพื่อให้จิตได้เดินตามรอยมรรคเรียกได้ว่า เป็นคอร์สที่  โหด มันส์ ฮา เลย ทีเดียว


ภาพกิจกรรมโครงการมรรคานุคา “ผู้เดินตามรอยมรรค”

14 October 2012

โครงการปฏิบัติธรรม “มรรคานุคา ผู้เดินตามรอยมรรค” เป็นโครการปฏิบัติธรรมสำหรับการปูพื้นฐานเพื่อผู้ปฏิบัติในระดับการปูพื้นฐาน โดยนำพุทธพจน์ มาเป็นตัวนำวิธีการปฏิบัติ สืบต่อไป


ภาพกิจกรรม โครงการ มรรคานุคา”ผู้เดินตามรอยมรรค”

16 June 2012

เสร็จสิ้นกันไปแล้วสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมดีๆประจำเดือนมิถุนายน 2555 

ซึ่งโครงการนี้เราได้ความเมตตาจาก อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มาช่วยชี้แจงแถลงไข แนวทางการปฏิบัติโดยมุ่งประเด็นไปสู่หนทางของ “มรรค”

โดยใช้ตัวอย่างจากพุทธพจน์ และคำสอนบาลีบางส่วน ให้เราพิจารณาความจริงอย่างละเอียดและแยบคาย ทำให้ผู้ปฏิบัติหลายท่านมีการวางแผนการดำรงชีวิตอย่างระมัดระวัง


ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างช่อฟ้าพญานาค ณ วิหารธรรมทิพยมนต์

15 May 2012

ภาพกิจกรรมโครงการ”มรรคจิต”

4 May 2012

ประมวลภาพโครงการมรรจิตที่ จัดขึ้นวันที่ 26-29 เมษายน 2555

โดยใช้สูตรการสอน แบบ กายคตาสติ และ อายตนะวิปัสสนากรรมฐาน ควบคู่กัน เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังให้กับจิต และเป็นการผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นในสังขาร…

ซึ่งในกระบวนการสอน มีหลายหลายอุบายวิธีเพื่อให้จิตตื่นรู้  และเน้นการสอนให้ตั้งมั่นและ เฝ้ามอง อารมณ์ จิต ที่จะกิดขึ้นในทุกขณะ

ถือได้ว่าเป็นกรรมฐานมันส์ๆๆ ที่ทำให้เราได้รู้เท่าทัน อารมณ์ จิตของเราได้อย่างดีเยียม !!!

ทั้งนี้ ต้องกราบของพระคุณ พระอาจารย์นิวัติ สุเมธโส และ พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย  ที่ได้เมตตาสละเวลามาสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านได้แจ่มใส เบิกบาน และพบทาง สว่าง สะอาด สงบ