โครงการอริยมรรค อริยผล

17 November 2012

โครงการอริยมรรค อริยผล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-7 ตุลาคม 2555

โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจำเนียร วัดถ้ำเสือ และพระอาจารย์นิวัติ สุเมธโส

โครงการนี้ เน้นการฝึกปฏิบัติและการฟังเทศน์ รูปแบบโลกุตละ  เหมาะสมอย่างยิ่งดับผู้ที่เคยปฏิบัติแล้ว

ดูจากภาพบรรยากาศแล้ว ทุกคนมีปิติ กับความเมตตาของหลวงพ่อมากค่ะ

 


โครงการวิปัสสนาโดยปรมัตถ์ ครั้งที่ 2/2555

14 November 2012

โครงการวิปัสสนาโดยปรมัตถ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-13 สิงหาคม 55 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เข้ารวมอรรมในครั้งนี้


ภาพกิจกรรมโครงการ “มรรคจิต” ครั้งที่ 3/2555

14 November 2012

คอร์สปฏิบัติธรรม โครงการ มรรคจิต เป็นโครงการที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จากผู้ที่เคยผ่านกระบวนการกายคตาสติและกระบวนการ”มรรคจิต” เข้าสู่จิตในจิต เพื่อให้จิตได้เดินตามรอยมรรคเรียกได้ว่า เป็นคอร์สที่  โหด มันส์ ฮา เลย ทีเดียว


ภาพกิจกรรมโครงการมรรคานุคา “ผู้เดินตามรอยมรรค”

14 October 2012

โครงการปฏิบัติธรรม “มรรคานุคา ผู้เดินตามรอยมรรค” เป็นโครการปฏิบัติธรรมสำหรับการปูพื้นฐานเพื่อผู้ปฏิบัติในระดับการปูพื้นฐาน โดยนำพุทธพจน์ มาเป็นตัวนำวิธีการปฏิบัติ สืบต่อไป


ภาพกิจกรรม โครงการ มรรคานุคา”ผู้เดินตามรอยมรรค”

16 June 2012

เสร็จสิ้นกันไปแล้วสำหรับโครงการปฏิบัติธรรมดีๆประจำเดือนมิถุนายน 2555 

ซึ่งโครงการนี้เราได้ความเมตตาจาก อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม มาช่วยชี้แจงแถลงไข แนวทางการปฏิบัติโดยมุ่งประเด็นไปสู่หนทางของ “มรรค”

โดยใช้ตัวอย่างจากพุทธพจน์ และคำสอนบาลีบางส่วน ให้เราพิจารณาความจริงอย่างละเอียดและแยบคาย ทำให้ผู้ปฏิบัติหลายท่านมีการวางแผนการดำรงชีวิตอย่างระมัดระวัง


ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างช่อฟ้าพญานาค ณ วิหารธรรมทิพยมนต์

15 May 2012

ภาพกิจกรรมโครงการ”มรรคจิต”

4 May 2012

ประมวลภาพโครงการมรรจิตที่ จัดขึ้นวันที่ 26-29 เมษายน 2555

โดยใช้สูตรการสอน แบบ กายคตาสติ และ อายตนะวิปัสสนากรรมฐาน ควบคู่กัน เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังให้กับจิต และเป็นการผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นในสังขาร…

ซึ่งในกระบวนการสอน มีหลายหลายอุบายวิธีเพื่อให้จิตตื่นรู้  และเน้นการสอนให้ตั้งมั่นและ เฝ้ามอง อารมณ์ จิต ที่จะกิดขึ้นในทุกขณะ

ถือได้ว่าเป็นกรรมฐานมันส์ๆๆ ที่ทำให้เราได้รู้เท่าทัน อารมณ์ จิตของเราได้อย่างดีเยียม !!!

ทั้งนี้ ต้องกราบของพระคุณ พระอาจารย์นิวัติ สุเมธโส และ พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย  ที่ได้เมตตาสละเวลามาสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านได้แจ่มใส เบิกบาน และพบทาง สว่าง สะอาด สงบ


โครงการวิปัสสนาโดยปรมัตถ์ ปี 55

28 February 2012

เสร็จสิ้นกันไปแล้วอย่างอิ่มบุญและอิ่มใจ กับ โครงการวิปัสสนาโดยปรมัตถ์

วิทยากร อ.วัลลภ ปัญญาชวนะ

ผู้เมตตาสอนธรรมมะแนวปฏิบัติวิปัสสนา

ทั้งนี้ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทางทีมวิทยากร ที่ร่วมทำบุญใหญ่ในการร่วมสร้าง”วิหารธรรมทิพย์มนต์ ”


ขอโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทำบุญ “ถุงผ้ามูลนิธิ”

26 February 2012

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรมต้องขออนุโมทนาบุญ

คุณกุลสิริ ยอแสงรัตน์ และคุณชลฤดี บรรณาจักร

ในการร่วมเป็นเจ้าภาพทำ “ถุงผ้ามูลนิธิ” จำนวน 100 ใบ เพื่อให้ผู้มาปฏิบัติธรรมสะดวกในการเก็บสัมภาระในระหว่างการปฏิบัติธรรม

ในการนี้ทางเจ้าภาพได้ทำการส่งมอบให้มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม โดยมีคุณปาเมล่า โปร์มาร์ รองประธานมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ

จึงขอ อนุโมทนาบุญมาในโอกาสนี้


กิจกรรมพิเศษ

25 February 2012

กิจกรรมทอดผ้าป้าสามัคคี นำโดยพระอาจารย์ปารมีและคณะศรัทธาวัดผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

งบประมาณที่ได้แจ้งเจตจำนงค์ เพื่อร่วมสมทบทุนการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและศาสนสถาน