ขอโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทำบุญ “ถุงผ้ามูลนิธิ”

26 February 2012

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรมต้องขออนุโมทนาบุญ

คุณกุลสิริ ยอแสงรัตน์ และคุณชลฤดี บรรณาจักร

ในการร่วมเป็นเจ้าภาพทำ “ถุงผ้ามูลนิธิ” จำนวน 100 ใบ เพื่อให้ผู้มาปฏิบัติธรรมสะดวกในการเก็บสัมภาระในระหว่างการปฏิบัติธรรม

ในการนี้ทางเจ้าภาพได้ทำการส่งมอบให้มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม โดยมีคุณปาเมล่า โปร์มาร์ รองประธานมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ

จึงขอ อนุโมทนาบุญมาในโอกาสนี้


กิจกรรมพิเศษ

25 February 2012

กิจกรรมทอดผ้าป้าสามัคคี นำโดยพระอาจารย์ปารมีและคณะศรัทธาวัดผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

งบประมาณที่ได้แจ้งเจตจำนงค์ เพื่อร่วมสมทบทุนการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและศาสนสถาน


ห้องพระธาตุ(ชั่วคราว)

25 February 2012

หลังจากการบรรจุพระบรมสารีริกเจ้าธาตุลงเจดีย์รัศมีแห่งธรรมแล้ว

ยังมีพระบรมสารีริกธาตุส่วนหนึ่ง ได้ถูกแบ่งเพื่อแยกบรรจุลงในวิหารธรรมทิพย์มนต์(ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง)

ดังนั้นจึงใช้ “เรือนพระธาตุชั่วคราว” เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เหลือทั้งหมด

ทั้งนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากนำพระบรมสารีกริกธาตุมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย


งานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ เจดีย์รัศมีแห่งธรรม

25 February 2012

งานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553

โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ จ.กระบี่ มาเป็นประธานในพิธีสำคัญดังกล่าว

อีกทั้งยังได้รับความเมตตาจาก  พระเทพญาณวิศิษฏ์ เจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกา มาร่วมประดิษฐาน ณ เจดีย์รัศมีแห่งธรรมในครั้งนี้ด้วย


รายงานการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์รัศมีธรรม

25 February 2012

“พระธาตุเจดีย์รัศมีแห่งธรรม” 

สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิพระบรมสารีริกธาตุ  พระพุทธรูปปางต่างๆ เพื่อการระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อการสักการะบูชา

และเป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจน ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา

ในการสร้างพระธาตุแบ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็น 4 ชั้น (ดังภาพ)

 

 

 


รายงานการก่อสร้างห้องปฏิบัติธรรมอานาลายา

25 February 2012
ห้องปฏิบัติธรรม"อานาลายา" เป็นอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์มีพื้นที่ใช้สอย ๒๔๐ ตารางเมตร

สามารถรองรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ถึง  ๑๐๐  ท่าน

ภายในมีการหุ้มเบาะเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมที่หลากหลาย

รวมไปถึงการสร้างโซนแกลอรี่ เพื่อระลึกถึงครูอาจารย์ และเป็นการแนะนำให้บุคคลทั่วไปได้รู้จัก

เริ่มต้นก่อสร้างเมื่อ  วันที่  16  มิถุนายน  2552

เสร็จเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553

ห้องปฏิบัติธรรมอานาลายาผนวกกับห้องโซนแกลอรี่

ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ประมาณห้าล้านบาท

เริ่มใช้จริงตั้งแต่คอร์ส “กายคตาสติ” วันที่ ๑๔-๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓เป็นต้นมา


ภาพจำลองการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

25 February 2012

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรมก่อตั้งด้วยเจตนารมย์ ในการสืบสานและเผยแพร่พระพุทธศาสนา จึงได้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งของจีรัง เฮล์ธ วิลเลจ เป็นสถานที่สำหรับผู้ที่สนใจในการปฏิบัติธรรม ซึ่งมีวิปัสสนาจารย์และครูอาจารย์หลายท่าน แวะเวียนมาให้ข้อธรรมดีกับพวกเรา

ซึ่งอาคารของมูลนิธิฯแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1. ห้องปฏิบัติธรรม อานาลายา เป็นห้องโถงขนาดใหญ่สามารถจุผู้ปฏิบัติได้ถึง 100 ท่าน และใช้พื้นที่ส่วนนี้เป็นส่วนของการปฏิบัติธรรม

2. พระธาตุเจดีย์รัศมีแห่งธรรม พระธาตุเจดีย์ทรงลังกา สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระอัฐิพระบรรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปปรางค์ต่างๆ

อีกทั้งเป็นการประกาศเจตนารมย์ ที่ชัดเจนการสืบทอดพระพุทธศาสนา

3. วิหารธรรมทิพย์มนต์ วิหารธรรมที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมมาจากวัดเชียงมั่น ใ้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในวรรณะต่างๆ

เพื่อให้คนรุ่นหลัง ได้มองเห็น และสักการะบูชา อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับสวดมนต์ และบำเพ็ญเพียรสำหรับผู้ปฏิบัติ

ซึ่งขณะนี้ในเราได้ดำเนินการแล้วเสร็จในบางส่วน (จะมีการอัพเดทความคืบหน้าการก่อสร้างต่อไป)


ตารางปฏิบัติธรรม ประจำปี 2555

23 December 2011

ไปที่หน้าตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2555

หรือดาวน์โหลด ตารางปฏิบัติธรรม ประจำปี 2555


โครงการปฏิบัติธรรม มรรคจิต ครั้งที่ 4/2555

11 October 2010

โครงการปฏิบัติธรรม โครงการมรรคจิต จัดขึ้นครั้งที่ 4 ประจำปี 2555

โครงการสุดท้ายของปีนี้ ผนวกกับผู้ที่ติดตามหนังสือ “สามชั่วโมง บรรลุธรรม”

ที่ท่านพ่อครูบัญชาได้เขียนไว้ ทำให้มีผู้สนใจปฏิบัติธรรมสนใจเข้ามาโครงการนี้อย่างล้นหลาม

ในรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดขึ้น  จะมีการปูพื้นฐานเรื่องกายคตาสติโดยพระอาจารย์นิวัติ  สุเมธโส

แล้วต่อเนื่ิองด้วยการกระตุ้นจิตให้เดินทางมรรคด้วย กิจกรรม “มรรคจิต”


กิจกรรมDhamma for Family

11 October 2010

มาแล้วจ้าาาาา..ประมวลภาพกิจกรรม Dhamma for Family

กิจกรรมสร้างสรร เน้นอุบายธรรมนำปัญญา เฮฮากันทั้งครอบครัว

การปฏิบัติธรรม ไม่ได้จำกัดแค่เพียงการนั่งสมาธิ  สิ่งแวดล้อมก็สามารถเป็นธรรมมะสอนใจได้ เพียงแค่ “คิดให้เป็น เห็นให้ถูก” และ  “ระวังในเหตุสังเกตุในผล”