โครงการ”อสุภกรรมฐานและกายคตาสติ”

อสุภกรรมฐานและกายคตาสติ

ระยะเวลา วันศุกร์ 10 – จันทร์ 13 กรกฎาคม 2558 (4 วัน 3 คืน)

วิปัสสนาจารย์ พระอาจารย์นิวัติ สุเมธโส/พระอาจารย์เดชา คุณวโร

ผู้เข้าร่วม ผู้ที่สนใจการวิปัสสนาแนวอสุภกรรมฐาน

จำนวน 100 ท่าน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเต็ม

 


One Response to “โครงการ”อสุภกรรมฐานและกายคตาสติ””

  1. ชัญญาภา มั่นบุญสม says:

    มีความประสงค์เข้าร่วม การวิปัสนาอสุภกรรมฐาน

Leave a Reply