ครอบครวอบอุ่นละมุนธรรม

ครอบครัวอบอุ่นละมุนธรรม

Dhama For Family

“ครอบครัวอบอุ่นละมุนธรรม”

เป็นการอบรมปฏิบัติธรรมเจริญสติแนวสติปัฏฐาน 4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในฝึกปฏิบัติธรรมและเรียนรู้ธรรมะร่วมกันในครอบครัวทั้งเยาวชนและผู้ปรกครองเป็นการกระชับความรักในครอบครัว ..ปลูกต้นกล้าธรรมะสร้างภูมิคุ้นกันให้กับจิตใจของเยาวชนและผู้ปรกครองให้มีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นได้เรียนรู้และถอดบทเรียนจากกิจกรรม ในแง่มุ่มต่างๆ ได้ฝึกปฎิบัติเดินจงกรม และนั่งสมาธิแบบง่ายๆ ได้ ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตา  ฟังธรรมบรรยาย และกิจกรรมฝึกสติในรูปแบบต่างๆ

รู้จักน้อมนำธรรมมะมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างปรกติสุขโดยผ่านการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันในครอบครัว

  เหมาะสำหรับทุกครอบครัว 

คณะธรรมวิทยากร คือ

นำทัพธรรมโดยอาจารย์ อนุรักษ์ นิลสุวรรณ และอาจารย์จุฑาทิพ    สุวรรณ

ระยะเวลา วันพฤหัสบดี 21 – เสาร์ 23 มีนาคม 2562 (4 วัน 3 คืน)

วิปัสสนาจารย์ อาจารย์ อนุรักษ์   นิลสุวรรณ และคณะ

ผู้เข้าร่วม เด็กอายุตั้งแต่ 6 – 12 ปี และครอบครัว

จำนวน 60 – 80 ท่าน

เปิดรับสมัคร สมัครตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเต็ม


2 Comments

  1. หนูอยากได้รายชื่อผู้ที่ไปปฏิบัติโครงการนี้เมื่อวันที่ 5-7 เมษา 56 อ่ะค่ะ

  2. ต้องการสมัครโครงการนี้ค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะครอบครัว 4 คนค่ะ
    เจษฎา เงินทอง,พัชรินทร์ เงินทอง,ศุภกิตต์ เงินทอง,เจนนรินทร์ เงินทองค่ะ
    เบอร์ติดต่อ 081-2874652 ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.