ระเบียบการสมัคร

การสมัคร

 1. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร เปิดรับสมัครจนกว่าจะเต็ม
 2. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-290099 , 086-1904567 หรือไลน์กรุ๊ป
  42189
 3. กรอกใบสมัครและแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อม ส่งเอกสารด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร ส่งมาที่ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม (ณ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ) 99 หมู่ 7 ต. ริมใต้ อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรสาร 053-860-322
 4. ไม่สามารถสมัครแทนผู้อื่นได้ และโปรดปฏิบัติตามระเบียบการสมัครและการเข้าร่วมอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาอ่านกฎระเบียบการสมัคร)
 5. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นโรคติดต่อ หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ เพราะห้องพักเป็นห้องนอนรวม

การตอบรับ

 1.  เมื่อยื่นเอกสารการสมัครถึงมูลนิธิ ฯ แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัครของท่านก่อนวันเปิดโครงการ 15 – 20 วัน (สามารถโทรตรวจสอบรายชื่อได้ที่053-290-099ในเวลาทำการ)
 2.  เพื่อแบ่งปันสิทธิ์การเข้าร่วมให้กับผู้อื่น ทางมูลนิธิฯ ขอจำกัดสิทธิ์ การเข้าร่วม 1 ท่านให้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
 3.  กรณีสมัครสำรอง โทรสอบถามก่อนเปิดโครงการ 7 – 10 วัน

การลงทะเบียน

 1. ผู้เข้าอบรมต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในวันลงทะเบียนทุกครั้ง
 2. ไม่สามารถโอนสิทธิการเข้าอบรมให้ผู้อื่น
 3. กรุณามาให้ทันก่อนเปิดโครงการอย่างน้อย 30 นาที เพื่อลงทะเบียน เข้าห้องพักและเปลี่ยนเสื้อผ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *