ระเบียบการสมัคร

ระเบียบการสมัคร

การสมัคร

  1. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร เปิดรับสมัครจนกว่าจะเต็ม
  2. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-290099 , 086-1904567
  3. กรอกใบสมัครและแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อม ส่งเอกสารด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร ส่งมาที่ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม (ณ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ) 99 หมู่ 7 ต. ริมใต้ อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรสาร 053-860-322
  4. ไม่สามารถสมัครแทนผู้อื่นได้ และโปรดปฏิบัติตามระเบียบการสมัครและการเข้าร่วมอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

การตอบรับ

  1.  เมื่อยื่นเอกสารการสมัครถึงมูลนิธิ ฯ แล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัครของท่านก่อนวันเปิดโครงการ15 วัน
  2.  เพื่อแบ่งปันสิทธิ์การเข้าร่วมให้กับผู้อื่น ทางมูลนิธิฯ ขอจำกัดสิทธิ์ การเข้าร่วม 1 ท่านให้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
  3.  กรณีสมัครสำรอง โทรสอบถามก่อนเปิดโครงการ 7 วัน

การลงทะเบียน

  1. ผู้เข้าอบรมต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในวันลงทะเบียนทุกครั้ง
  2. ไม่สามารถโอนสิทธิการเข้าอบรมให้ผู้อื่น

Leave a Reply