ร่วมทำบุญ

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

ขอร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกับเจ้าภาพทุกท่าน ณ วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 นี้ ห้องปฎิบัติธรรม “อานาลายา” และ”วิหารธรรมทิพย์มนต์” ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในพิธีการสุดท้ายคือ การยกฉัตรพระประธาน “พระพุทธนาคะราชา”

จีงเรียนมาเพื่อให้เจ้าภาพทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะ

สำหรับมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

เราได้ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี จนย่างเข้าปีที 11 ในปี พ.ศ. 2562 นี้ 

เราได้ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมอีก 8  โครงการ ในปี 2562

ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2562

เป็นโครงการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในระหว่างการปฏิบัติธรรม

ทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม จึงขอให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนในการจัดโครงการปฏิบัติธรรมนี้อย่างต่อเนื่องในปีนี้และปีถัด ๆ ไป

โดยได้จำแนกยอดการบริจาคร่วมสมทบทุนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

  1. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะซ่อมแซมอาคารปฏิบัติธรรมหรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรม เช่น เบาะ ผ้าห่ม ถุงผ้า ให้สามารถใช้งานได้สืบเนื่องไป 

  2. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดคอร์สปฏิบัติธรรม ค่าอาหารผู้ปฏิบัติ, ค่าเดินทางวิทยากร และอื่น ๆ (ผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมสามารถนำอาหารมาร่วมเป็นเจ้าภาพให้กับผู้ปฏิบัติธรรมได้ทุกโครงการค่ะ)

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนกับทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมได้ตามจิตศรัทธา

บริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

เลขที่บัญชี 853-209083-8