ร่วมทำบุญ

ขณะนี้..มูลนิธิรัศมีแห่งธรรมอยู่ในระหว่าการดำเนินการก่อสร้าง อาคารปฏิบัติธรรม อานาลายา

ซึ่งเป็นรูปแบบอาคาร 2 ชั้น

ชั้นล่าง เป็นห้องปฏิบัติธรรม”อานาลายา” ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553

ชั้นบน เป็นวิหารธรรมทิพย์มนต์ (อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง)

ในการนี้เราได้จำแนกยอดการบริจาคออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

  1. ร่วมก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

  2. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดคอร์สปฏิบัติธรรม

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนกับทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมได้ตามจิตศรัทธา

บริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

เลขที่บัญชี 853-209083-8