มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เราได้ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ย่างเข้าสู่ปีที่ 12 ในปี พ.ศ. 2562 นี้ วิหารทิพยมนต์ อาคารปฏิบัติธรรมห้องอนาลยา ที่ใช้ต่อเนื่องกันมายาวนาน ต้องมีการบูรณาซ่อมแซมเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมในปีต่อ ๆ ไป 

S__83763210

S__83763216

ทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม จึงขอให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนร่วมบริจาคเพื่อใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ 

โดยได้จำแนกยอดการบริจาคร่วมสมทบทุนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

 1. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะซ่อมแซมอาคารปฏิบัติธรรม เช่น หลังคาวิหาร ฝ้านอกอาคารวิหาร ทาสีวิหาร เปลี่ยนประตูไม้ที่ทรุดของห้องปฏิบัติธรรม เปลี่ยนมุ้งลวดกันยุงของห้องปฏิบัติธรรม เป็นต้น

 2. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรม เช่น เบาะ ผ้าห่ม ถุงผ้า หลอดไฟ ให้สามารถใช้งานได้สืบเนื่องไป 

 3. ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดคอร์สปฏิบัติธรรม ค่าอาหารผู้ปฏิบัติ, ค่าเดินทางวิทยากร และอื่น ๆ (ผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมสามารถนำอาหารมาร่วมเป็นเจ้าภาพให้กับผู้ปฏิบัติธรรมได้ทุกโครงการค่ะ)

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนกับทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมได้ตามจิตศรัทธา

บริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

เลขที่บัญชี 853-209083-8

เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพซ่อมบำรุงหอธรรมวิหารทิพยมนต์ และห้องปฏิบัติธรรมอนาลยา ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยมีรายการซ่อมแซมดังนี้

 1. งานหลังคารั่ว (ทากันซึม) และค่าแรง รวม 30,000 บาท

– เจ้าภาพงานทากันซึมที่หลังค่า 30 กอง กองละ 1,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

 1. งานทาน้ำยากันซึมพระธาตุและซ่อมอิฐที่ผุ 40,000 บาท

– เจ้าภาพงานทาน้ำยากันซึมพระธาตุ 30 กอง กองละ 1,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

– เจ้าภาพซ่อมอิฐที่ผุ ก้อนละ 100 บาท จำนวน 100 ก้อน หรือตามแต่กำลังศรัทธรา

 1. งานทำบานประตูหน้าวิหารทิพยมนต์ 2 บาน 70,000 บาท

– เจ้าภาพงานทำประตูหน้าวิหาร 7 กอง กองละ 10,000 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธรา

 1. งานเปลี่ยนมุ้งลวดประตูห้องปฏิบัติธรรม 12 บาน 90,000บาท

– เจ้าภาพงานเปลี่ยนมุ้งลวดประตูห้องปฏิบัติธรรม 1 บาน ราคา 7,500 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา

 1. งานซ่อมวงกบและบานประตู 24 บาน 15,000 บาท

– เจ้าภาพงานซ่อมวงกบและบานประตู บานละ 625 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา

 1. งานทำสีประตู หน้าต่าง ห้องปฏิบัติธรรม 50 บาน 30,000 บาท

– เจ้าภาพกระป๋องสีทาประตูหน้าต่างห้องปฏิบัติธรรม กระป๋องละ 500 บาท จำนวน 10 กระป๋อง

– เจ้าภาพทาสีประตูหน้าต่างห้องปฏิบัติธรรม กองละ 500 บาท  จำนวน 50 กอง

 1. งานซ่อมฝ้าเพดานวิหารทิพยมนต์ 45,000 บาท

– เจ้าภาพฝ้าเพดานวิหารทิพยมนต์ แผ่นละ 100 บาท จำนวน 450 แผ่น

 1. งานทาน้ำยากันซึม ผนังอิฐห้องปฏิบัติธรรมรวมค่าแรง 40,000 บาท

– เจ้าภาพน้ำยาทากันซึมถังละ 4,000 บาท จำนวน 5 ถัง

– เจ้าภาพงานทาน้ำยากันซึมห้องปฏิบัติธรรม 100 บาท จำนวน 20 งาน

 1. งานทาสีภายในห้องปฏิบัติธรรม 40,000 บาท

-เจ้าภาพสีทาภายใน TOA จำนวน 6 ถัง ถังละ 3,400 บาท

– เจ้าภาพงานทาสีภายในห้องปฏิบัติธรรมงานละ 500 บาท จำนวน 40 งาน

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งรายละเอียดมาทางไลน์มูลนิธิค่ะ

 1. ชื่อนามสกุล 
 2. ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการไหน
 3. ต้องการใบอนุโมทนาไหม (ไม่สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้)