ข่าว

งานวัดช่วยชาติ สังฆทานสะพานบุญ

เรื่อง : ขอเชิญชวนร่วมสร้างสังฆทานสะพานบุญ โดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับ ธรรมะไทย รายละเอียด : เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้ เว็บธรรมะไทย ได้จัดกิจกรรมทำบุญออนไลน์

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ในมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

วัว ควาย ควายเผือก ม้า และสัตว์อื่น ๆ ภายใต้พื้นที่ของมูลนิธิ เป็นสัตว์ในอุปภัมภ์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วัว ควายไทย

ขอความเมตตาค่าอาหารสัตว์วัวควายในอุปภัมภ์

ขออนุญาต แจ้งข่าว ขอความเมตตา ช่วยเหลือ วัว ควาย ควายเผือก ในอุปภัมภ์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม วัว ควายไทย ควายเผือกด้วยการไถ่ถอนชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์นำมาเลี้ยงตลอดชีวิต บางตัวมีลูกติด

เจ้าภาพปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติธรรม

  ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติธรรมอนาลยาวิหารทิพยมนต์ ตลอดระยะเวลา 12 ปี วิหารทิพยมนต์ได้รองรับผู้ปฏิบัติธรรมหลายหมื่นท่าน อาคารจึงเกิดชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา คณะนี้ทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจึงเห็นถึงความสำคัญที่ต้องมีการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารวิหารทิพยมนต์เพื่อให้คงความสมบูรณ์ ความสะดวก สบาย และใช้งานรองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้ต่อไปอีกกว่า 10