โครงการจีรังฟื้นฟู “วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพ” 21-23 มีนาคม2562

9 December 2018

โครงการจีรังฟื้นฟู “วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพ” 1/2562

พฤหัสบดี 21 มีนาคม – เสาร์ 23 มีนาคม 2562


จัดโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับจีรังเฮลท์วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การฟื้นฟูเยียวยาด้วยพลังแห่งสุขภาพตามหลักธรรมชาติบำบัดและพุทธวิถี

จีรังฟื้นฟู162

โดย คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ธรรมชาติบำบัด

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการ รพ.นครธน

คุณล้วนชาย ว่องวานิช วิถีแห่งอายุวัฒนะ ผู้บริหารจีรังเฮลธ์วิลเลจ

คุณปาเมล่า โปม่าร์ ล้างพิษทางอารมณ์และเครื่องหอมบำบัด

พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำ รพ.วิชัยยุทธ

คุณดารินทร์ สรวงศารัตน์ คริสตัล ซิงกิ้ง โบว์ลบำบัด

พฤหัสบดี 21 มีนาคม – เสาร์ 23 มีนาคม 2562

ณ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม กาย จิต อารมณ์ วิถีธรรมชาติบำบัดผสานกับพุทธวิธี กระตุ้นให้เกิดการใส่ใจดูแลสุขภาพตลอดจนการฟื้นฟูตนเองและผู้ใกล้ชิด รวมทั้งสร้างกำลังใจและนำหลักแนวคิดด้านศาสตร์ความรู้บูรณาการสุขภาพไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เหมาะกับผู้ต้องการดูแลฟื้นฟูสุขภาพ ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู และผู้ดูแลผู้ป่วยมาเข้ารับการอบรมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจีรังรีทรีท


กำหนดการ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

9.00 – 9.30 น.                   ลงทะเบียนหน้าแผนกต้อนรับ ณ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เข้าสู่โครงการจีรังฟื้นฟู “วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพ” เพื่อเข้าห้องพักและเปลี่ยนเสื้อผ้า

10.00 -12.00 น.                 พิธีเปิด แนะนำมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมและกฎระเบียบ โดยคุณปาเมล่า โปม่าร์ รองประธานมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

โครงการจีรังฟื้นฟู “วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพแบบ 4R “อายุวัฒนะ”” โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

12.00 – 13.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน “อาหารอายุวัฒนะ” ระเบียง ณ แม่ริม

13.30.00 – 14.30 น.            บรรยายเรื่อง “การล้างพิษทางอารมณ์” โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

14.30 – 15.00 น.                พัก, ดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล (น้ำเก๊กฮวย, น้ำกระเจี๊ยบ, น้ำขิง, น้ำใบเตย)

15.00 – 16.30 น.                กิจกรรมจีรังรีทรีท “Emotion Detoxification” ปรับสมดุลอารมณ์ล้างพิษทางอารมณ์
โดย คุณปาเมล่า โปม่าร์

16.30 – 17.30 น.                กิจกรรม “คริสตัล ซิงกิ้ง โบว์บำบัด” เพื่อปรับสมดุลกายใจ โดยคุณดารินทร์ สรวงศารัตน์

18.00 – 19.00 น.                รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ สลัดผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มธัญพืช

19.30 – 21.00 น.                กิจกรรมจีรังรีทรีท “มาลาอธิษฐาน” ฝึกการตั้งพลังแห่งสติด้วยศรัทธา โดยคุณปาเมล่า และทีมจีรังรีทรีท

กิจกรรมจีรังรีทรีท “ปาฎิหาริย์แห่งลมหายใจ” โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

 

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2562

5.30 – 6.00 น.                   ตื่นทำสรีระกิจส่วนตัว

6.30 – 7.30 น.                   กิจกรรม”โยคะวิถีพุทธ” โดยคุณครูหนุ่ม และทีมงาน

8.00 – 9.00 น.                   รับประทานอาหารเช้า “อายุวัฒนะ” ระเบียง ณ แม่ริม

9.30 – 11.30 น.                  บรรยายสุขภาพเรื่อง “สุขภาพกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ดูแลได้ด้วยตนเอง”โดยพญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำ รพ.วิชัยยุทธ

12.00 – 13.00 น.                รับประทานอาหารเที่ยง “อายุวัฒนะ”ระเบียง ณ แม่ริม

13.30 – 15.00 น.                บรรยายสุขภาพเรื่อง “อาหารเป็นยาอายุวัฒนะ ถาม-ตอบ” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญธรรมชาติบำบัด

15.00 – 15.30 น.                พัก, ดื่มน้ำ Fruit infused water 4 สูตร คืนพลังความสดชื่น

15.30 – 17.00 น.                กิจกรรมจีรังรีทรีท “พัดหอมบุหงา ส่งสุข” โดยคุณปาเมล่า โปม่าร์ ส่งมอบความรัก ความปรารถนาดี และอภัยให้ตนเอง

17.30 – 18.30 น.                รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ สลัดผัก ผลไม้ และเครื่องดื่มธัญพืช

19.00 – 20.00 น.                จีรังรีทรีท สวดมนต์นั่งสมาธิ “ปาฎิหาริย์แห่งลมหายใจ” โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

20.00 – 21.00 น.                กิจกรรมบำบัด “คริสตัล ซิงกิ้ง โบว์บำบัด” เพื่อปรับสมดุลกายใจ โดยคุณดารินทร์ สรวงศารัตน์และคณะ

 

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

5.30 – 6.00 น.                   ตื่นทำสรีระกิจส่วนตัว

6.30 – 7.30 น.                   กิจกรรมปรับสมดุล “ชี่กง เพื่อสุขภาพ & Morning walk” โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร

8.00 – 9.00 น.                   รับประทานอาหารเช้า “อายุวัฒนะ” ระเบียง ณ แม่ริม

9.00 – 10.00 น.                 บรรยายสุขภาพเรื่อง “วิถีพลังแห่งธรรมชาติบำบัด“ โดย นพ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร

10.00 – 12.00 น.                สุนทรียสนทนา “พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพ พลังแห่งสุขภาพ พลังแห่งการฟื้นฟู” โดยทีมผู้เชี่ยวชาญธรรมชาติบำบัดและพุทธวิถี นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร และคณะวิทยากร

12.00 – 13.00 น.                พิธีปิดโครงการจีรังรีทรีท โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช ผู้บริหารมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

ถ่ายรูปร่วมกัน Add Line กลุ่ม “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วยโรคติดต่อ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้
 • โครงการปฏิบัติ “จีรังฟื้นฟู” เน้นอาหารเพื่อสุขภาพอายุวัฒนะ “หนักมื้อเช้า เบามื้อเที่ยง เลี่ยงมื้อเย็น
 • ที่พักทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดไว้ให้เป็นห้องนอนรวม โดยมีเจ้าภาพเป็นจีรังเฮลท์วิลเลจ หากต้องการแยกนอนพักเป็นส่วนตัวให้ติดต่อทางรีสอร์ทเอง (จ่ายเงินตรงกับทางรีสอร์ท)
 • ควรสวมใส่เสือและกางเกงที่เหมาะสมตามกาลเทศะ สะดวก สบาย เนื่องจากมีกิจกรรมออกกำลังกาย
 • เพื่อร่วมรณรงค์การอนุรักษ์โลกลดการใช้พลาสติก ควรนำขวดน้ำมาเอง และสามารถเติมน้ำดื่มได้ที่ตู้น้ำก่อนเข้าห้อง
 • เพื่อเป็นการแสดงความเคารพวิทยากรและอาจารย์ผู้สอน ควรเข้าห้องก่อนเริ่มปฏิบัติหรือฟังธรรมอย่างน้อย 10 นาที และไม่ควรเดินออกนอกห้องในระหว่างที่อาจารย์หรือวิทยากรสอนอยู่ ในแต่ละช่วงเวลาจะมีหยุดพักเบรกให้
 • แนะนำการเดินทาง ควรมาถึงสนามบินไม่เกิน 8.00 น. เพื่อให้ทันลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ การเดินทางกลับ ควรจองตั๋วหลังเวลา 15.00 น. เพื่อเวลาการปิดโครงการและรถติด

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมมาก่อน
    เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว (โปรดระบุ)
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมกับทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมมาก่อน

 • ข้าพเจ้าเข้าใจกฎและระเบียบของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมที่กำหนดไว้แล้ว และขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายจิตใจเป็นปกติ หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในระหว่างการฝึกอบรม ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเอาความผิดกับมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ไม่ว่ากรณีใดๆ


โครงการ”ครอบครัวอบอุ่นละมุ่นธรรม” 3-6 เมษายน 2562

9 December 2018

โครงการปฏิบัติธรรม “ครอบครัวอบอุ่นละมุ่นธรรม” 2562

วันพุธที่ 3 – เสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

วิทยากร นำโดย อาจารย์ อนุรักษ์   นิลสุวรรณ และทีมงาน


จัดโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับจีรังเฮลท์วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

IMG_0836

วัตถุประสงค์ของโครงการ  “ ครอบครัวอบอุ่นละมุนธรรม “

เป็นการอบรมปฏิบัติธรรมเจริญสติแนวสติปัฏฐาน 4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในฝึกปฏิบัติธรรมและเรียนรู้ธรรมะร่วมกันในครอบครัวทั้งเยาวชนและผู้ปรกครองเป็นการกระชับความรักในครอบครัว ..ปลูกต้นกล้าธรรมะสร้างภูมิคุ้นกันให้กับจิตใจของเยาวชนและผู้ปรกครองให้มีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้นได้เรียนรู้และถอดบทเรียนจากกิจกรรม ในแง่มุ่มต่างๆ ได้ฝึกปฎิบัติเดินจงกรม และนั่งสมาธิแบบง่ายๆ ได้ ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตา  ฟังธรรมบรรยาย และกิจกรรมฝึกสติในรูปแบบต่างๆ   รู้จักน้อมนำธรรมมะมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างปรกติสุขโดยผ่านการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันในครอบครัว

คุณสมบัติครอบครัวผู้สมัคร

 1. สำหรับครอบครัวที่มีเด็กอายุตั้งแต่ 6 -15 ปี
 2. สามารถนำรวมได้ เพราะจัดห้องนอนรวมสำหรับทุกครอบครัว

IMG_1091

หัวข้อ ธรรมะทำไม

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดโครงการ แนะนำมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม โดยผู้บริหารมูลนิธิ แนะนำโครงการและทีมวิทยากร
10.00 – 11.00 น. ทำความรู้จัก จัดกลุ่มเด็ก ตกลงกติกา อยู่ร่วมกัน สอนกราบ สวดมนต์ สมาทานศีล, รับกรรมฐาน
11.00 – 11.45 น. “ ธรรมะ ดีอย่างไร ”
11.45 – 12.00 น. สอนการกำหนดสติ ยืน ,เดิน,นั่ง,รับประทานอาหาร
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวันกับสติ
13.30 – 14.30 น. ฝึกสติ, เดินจงกรม นั่งสมาธิ
14.30 – 14.45 น. นอนสมาธิ
14.45– 15.00 น. กายบริหารกับสติ+เข้าห้องน้ำ
15.00 – 16.00 น. ฝึกทวาร, เดินจงกรม , นั่งสมาธิ
16.00 – 17.00 น. ศิลปะจากความรู้สึก(ครอบครัว)
17.00 – 18.00 น. อาหารเย็นกับสติ
18.00– 19.00 น. พักผ่อน / อาบน้ำ
19.00–20.00 น. กิจกรรมจีรังรีทรีท “มาลาอธิษฐาน” โดยคุณปาเมล่า
และ สมาธิเบื้องต้น โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

หัวข้อ ศีล+กฎแห่งกรรม,ภพภูมิ
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

05.45 – 06.30 น. สรีรกิจกับสติ
06.30 – 06.45 น. การบริหารด้วยสติ
06.45 – 07.00 น. สวดมนต์แผ่เมตตา
07.00 – 07.30 น. นิทานธรรมะเรื่องศีล
07.30 – 08.30 น. อาหารเช้ากับสติ
08.30 – 09.30 น. เพลงคุณธรรม,เดินจงกรม,นั่งสมาธิ
09.30 – 10.30 น. ตบจังหวะ 4-12,เดินจงกรม ,นั่งสมาธิ
10.30 – 11.30 น. กิจกรรมครอบครัว………………….
11.30 – 12.30 น. อาหารกลางวันกับสติ
12.30 – 13.30 น. ฝึกสติตบ 14 จังหวะ, เดินจงกรม , นั่งสมาธิ
13.30 – 14.00 น. นอนสมาธิ
14.00 – 14.20 น. กายบริหารกับสติ + เข้าห้องน้ำ
14.20 – 15.10 น. ธรรมเรื่องภพภูมิ
15.10 – 16.10 น. กิจกรรมครอบครัว……………
16.10 – 17.00 น. ทบทวน,กรรม,ไตรลักษณ์,เดินธรรมชาติ
17.00 – 18.00 น. อาหารเย็นกับสติ
18.00 – 19.00 น. พักผ่อน / อาบน้ำ
19.00– 19.30 น. สวดมนต์แผ่เมตตา
19.30 – 20.30 น. นิทานธรรมะก่อนนอน
20.30 น. สมาธิก่อนนอน
หัวข้อ คุณธรรม,ทาน ,บุญ
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

05.45 – 06.30 น. สรีระกิจกับสติ
06.30 – 06.45 น. การบริหารด้วยสติ
06.45 – 07.00 น. สวดมนต์แผ่เมตตา
07.00 – 07.30 น. นิทานธรรมะ
07.30 – 08.30 น. อาหารเช้ากับสติ
08.30 – 09.30 น. เพลงคุณธรรม,ตบจังหวะ 14 จังหวะ
09.30 – 10.30 น. เดินจงกรม ,นั่งสมาธิ
10.30 – 12.00 น. ธรรมบรรยาย เรื่อง ทาน
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวันกับสติ
13.00 – 14.00 น. ตบจังหวะ, เดินจงกรม,นั่งสมาธิ
14.00 – 14.30 น. กายบริหารกับสติ + เข้าห้องน้ำ
14.30 – 15.30น. กิจกรรมมารยาทชาวพุทธ(ครอบครัว) ..
15.30 – 16.30 น. ฝึกสติ,เดินจรงกรม ธรรมชาติ(ครอบครัว)
16.30 – 17.15 น. สื่อรักแทนใจ(ครอบครัว)
17.15 – 18.15. อาหารเย็นกับสติ
19.00 – 19.30 น. สวดมนต์แผ่เมตตา
19.30 – 20.30 น. ธรรมบรรยาย “พระคุณที่3
20.30 น. สมาธิก่อนนอน

หัวข้อ กตัญญู
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

05.45 – 06.30 น. สรีระกิจกับสติ,
06.30 – 06.45 น. กายบริหาร
06.45 – 07.00 น. สวดมนต์แผ่เมตตา (ขออโหสิกรรม)
07.00 – 08.00 น. อาหารเช้ากับสติ
07.30 – 08.00 น. ฝึกสติ , เดินจงกรม , นั่งสมาธิ
08.00 – 09.00 น. -ฟังบรรยายเรื่อง “ค่าน้ำนม”
พิธี “ระลึกบุญคุณ และขอขมาบิดา-มารดา”
09.00 – 09.15น. พักเข้าห้องน้ำ
09.15 – 10.30 น. พิธีปิดโครงการประธานมูลนิธิกล่าวปิดโครงการ ผู้ปกครองปกครองและบุตรหลานแสดงความรู้สึก
ขอบพระคุณเจ้าของโครงการสถานที่ ผู้ปกครองและบุตรหลานเปิดโปรโชว์ กิจกรรมเด็กๆและผู้ปกครอง  เดินทางกลับบ้านด้วยความสุข อบอุ่นละมุนธรรมนำชีวิต

ข้อควรปฏิบัติ

 • เดินทางมายังจีรังเฮลท์วิลเลจ เอง ก่อนเวลาลงทะเบียนอย่างน้อย 30 นาที เพื่อเข้าพักและเปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ควรสวมใส่เสือและกางเกงที่เหมาะสมตามกาลเทศะ สะดวก สบาย เนื่องจากมีกิจกรรมออกกำลังกาย
 • เพื่อร่วมรณรงค์การอนุรักษ์โลกลดการใช้พลาสติก ควรนำขวดน้ำมาเอง และสามารถเติมน้ำดื่มได้ที่ตู้น้ำก่อนเข้าห้อง
 • เพื่อเป็นการแสดงความเคารพวิทยากรและอาจารย์ผู้สอน ควรเข้าห้องก่อนเริ่มปฏิบัติหรือฟังธรรมอย่างน้อย 10 นาที และไม่ควรเดินออกนอกห้องในระหว่างที่อาจารย์หรือวิทยากรสอนอยู่ ในแต่ละช่วงเวลาจะมีหยุดพักเบรกให้
 • แนะนำการเดินทาง ควรมาถึงสนามบินไม่เกิน 8.00 น. เพื่อให้ทันลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ การเดินทางกลับ ควรจองตั๋วหลังเวลา 13.00 น. เพื่อเวลาการปิดโครงการและรถติด

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมมาก่อน
    เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว (โปรดระบุ)
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมกับทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมมาก่อน

 • ข้าพเจ้าเข้าใจกฎและระเบียบของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมที่กำหนดไว้แล้ว และขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายจิตใจเป็นปกติ หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในระหว่างการฝึกอบรม ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเอาความผิดกับมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ไม่ว่ากรณีใดๆ


โครงการ”วิถีธรรม นำพาชีวิต” 1-2 พฤษภาคม 2562

9 December 2018

โครงการปฏิบัติธรรม “วิถีธรรม นำพาชีวิต” 2562

วันพุธที่ 1 – พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

วิทยากร นำโดย แม่ชีนัน และทีมงาน


จัดโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับจีรังเฮลท์วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม

IMG_0955

วัตถุประสงค์ของโครงการ  “ วิถีธรรม นำพาชีวิต “

เป็นการอบรมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา เพื่อเรียนรู้ธรรมะ แนวทางในการปฏิบัติธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน พร้อมฝึกปฏิบัติอย่างง่าย ๆ เพื่อให้สามารถนำ หลักธรรมมไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

IMG_1084

กำหนดการอบรม”วิถีธรรม นำพาชีวิต”
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
08.00 ลงทะเบียน
08.30 ต้อนรับเข้าสู่การอบรม
09.00 แนะนำคณะวิทยากร สร้างความคุ้นเคย
09.30 -ฝึกพัฒนาด้านความรับผิดชอบด้านจิตใจ (Respense – Ability)ด้วยการปรับทัศนคติความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
-ฝึกสังเกตสื่อรอบตัวและเหตุการณ์จริง กระตุ้นต่อมปัญญาสะท้อนมาพัฒนาจิตใจตนเอง:ตัวอย่างสื่อ/เหตุการณ์จริง
10.30 กิจกรรมกลุ่ม (ขยายประเด็นจากหลักการเข้าสู่วิถีการดำรงชีวิต)
11.30 รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 พักกาย พักใจ (ฝึกไม่คิด)
13.30 ฝึกพัฒนาความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เข้าใจและใช้ปัจจัยสื่ออย่างถูกต้อง (Responsibility)
14.30 กิจกรรมกลุ่ม:สังเกตสื่อรอบตัว/เหตุการณ์จริงในชีวิตเป็กระจกสะท้อนย้อนเห็นตัวเองเพื่อพัฒนาตนเอง ปรับตนเอง
16.30 พักผ่อน เข้าที่พัก อาบน้ำ
17.30 พักรับประทานอาหารเย็น (อาหารจานเดียว)
18.30 ทำวัตรเย็น ถาม-ตอบ คำถาม
20.00 กิจกรรมกลุ่ม
21.00 -งดพูด ชั่วระยะ ชนะใจ ได้พลัง
-พักกาย พักใจ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

05.30 คุณค่าเพิ่มเสริมพลังจากความต่าง
06.30 Meet & Share
07.30 รับประทานอาหารเช้า
08.30 -ชมวีดีทัศน์ของหลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ
-การดำรงชีวิตด้วยเส้นทางมรรค 8
09.30 กิจกรรมกลุ่ม:วิธีเพียรเพื่อพัฒนาตนเอง
-ค้นหาสื่อ/เหตุการณ์จริงของตนเอง 1 เรื่อง
-เขียนเปิดมุมคิดใหม่ในชีวิต 1 เรื่อง
11.00 รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 แบ่งปัน เลื่อนขั้น กุศลผลบุญ หนุนบารมี
13.00 -วิธีฝึกเพิ่มคุณค่าการพัฒนาความรับผิดชอบชีวิตอย่างต่อเนื่อง
-ขอขมา/โอวาทจากหัวหน้าคณะวิทยากร
-กำลังใจจากคณะวิทยากร
14.00 ปิดการอบรม

ข้อควรปฏิบัติ

 • เดินทางมายังจีรังเฮลท์วิลเลจ เอง ก่อนเวลาลงทะเบียนอย่างน้อย 30 นาที เพื่อเข้าพักและเปลี่ยนเสื้อผ้า
 • ควรสวมใส่เสือและกางเกงที่เหมาะสมตามกาลเทศะ สะดวก สบาย เนื่องจากมีกิจกรรมออกกำลังกาย
 • เพื่อร่วมรณรงค์การอนุรักษ์โลกลดการใช้พลาสติก ควรนำขวดน้ำมาเอง และสามารถเติมน้ำดื่มได้ที่ตู้น้ำก่อนเข้าห้อง
 • เพื่อเป็นการแสดงความเคารพวิทยากรและอาจารย์ผู้สอน ควรเข้าห้องก่อนเริ่มปฏิบัติหรือฟังธรรมอย่างน้อย 10 นาที และไม่ควรเดินออกนอกห้องในระหว่างที่อาจารย์หรือวิทยากรสอนอยู่ ในแต่ละช่วงเวลาจะมีหยุดพักเบรกให้
 • แนะนำการเดินทาง ควรมาถึงสนามบินไม่เกิน 8.00 น. เพื่อให้ทันลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ การเดินทางกลับ ควรจองตั๋วหลังเวลา 16.00 น. เพื่อเวลาการปิดโครงการและรถติด

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมมาก่อน
    เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว (โปรดระบุ)
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมกับทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมมาก่อน

 • ข้าพเจ้าเข้าใจกฎและระเบียบของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมที่กำหนดไว้แล้ว และขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายจิตใจเป็นปกติ หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในระหว่างการฝึกอบรม ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเอาความผิดกับมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ไม่ว่ากรณีใดๆ


ตารางโครงการปฏิบัติธรรมปี 2562

3 December 2018

9ตารางโครงการปฏิบัติธรรมปี 2562

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2562

1

2 3 4

ดาวน์โหลดตารางปฏิบัติธรรมปี 2562

ลงทะเบียนเวลา 8.00 -9.00 น. กรุณาเดินทางมาถึงจีรังเฮลธ์วิลเลจ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ในวันเวลาดังกล่าว
 
ปิดคอร์สเวลา 14.00 น. กรุณาจองตั๋วเครื่องบินหลังช่วงเวลาดังกล่าวอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวก (ระยะทางที่พักไปสนามบิน 45 นาทีค่ะ)
 
สอบถามรายละเอียดได้ทาง Inbox มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
หรือโทรสอบถาม 086 – 1904567, 053-290099

สนใจสมัครกรุณาสมัครผ่านเว็บไซด์ หรือไลน์กลุ่ม
42189

สมัครปฏิบัติธรรม


โครงการปฏิบัติธรรม ผัสสะบริสุทธิ์ 9 – 11 พ.ย. 2561

12 November 2018

โครงการปฏิบัติธรรมผัสสะบริสุทธิ์

9 พฤศจิกายน ถึง 11 พฤศจิกายน 2561

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อาจารย์ศุภวรรณ กรีน

พาตัว พาใจ กลับบ้าน บ้านเดิมที่แท้จริง ที่จิตเป็นประภัสสร
เจอรี่หลอกลวง
ไม่จริง
ไม่ใช่
ไม่เอา

ประมวลภาพกิจกรรม “ผัสสะบริสุทธิ์”

สนใจติดตามสมัครโครงการปฏิบัติธรรม อริยสัจภาวนา ในปี 2562 

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189

กำหนดการในปี 2562

ผัสสะบริสุทธิ์ 8 – 10 พ.ย. 2562

สนใจสมัครปฏิบัติธรรมโครงการผัสสะบริสุทธิ์ได้ที่หน้าสมัครปฏิบัติธรรม


เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพอาหารผู้ปฏิบัติธรรมโครงการ “ผัสสะบริสุทธิ์” อ.ศุภวรรณ กรีน 3 วัน 2 คืน

8 November 2018

ผัสสะบริสุทธิ์ 3 วัน 2 คืน 

อ.ศุภวรรณ พ.พรรณวงศ์ กรีน

วันศุกร์ที่ 9 พ.ย. – 11 พ.ย. 2561

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จัดโครงการปฏิบัติธรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโครงการเจ้าภาพอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม 55 ท่าน

ยอดรวมค่าอาหาร 46,200บาท 

ณ วันที่ 8 พ.ย. 2561 นี้ มีเจ้าภาพอาหารดังรายนามต่อไปนี้

รายนามเจ้าภาพอาหาร โครงการปฏิบัติธรรม “ผัสสะบริสุทธิ์” ณ วันที่ 9 – 11 พ.ย. 2561
1. คุณศิระ ปัญญาวิภาส จำนวน 6,480 บาท
2. ทพญ.แพน สุ่นสวัสดิ์ จำนวน 2,000 บาท
3. คุณกุลฐ์สิริ ยอแสงรัตน์ จำนวน 3,000 บาท
4. คุณก่อเกียรติ เพิ่มสันติธรรม จำนวน 1,000 บาท
5. คุณนงนุช ชัยสิทธิฤกษ์ จำนวน 5,000 บาท
6. คุณสุธิดา ศรีพงศ์ จำนวน 5,000 บาท
7. คุณภัทรวุฒิ คุณภาวนา สุวรรรัตน์ จำนวน 1,000 บาท
8. คุณชยพล ปักษานนท์ และคุณณณุชา วัฒนธำรงค์ จำนวน 1,000 บาท
9. คุณศิรินาถ ลีละวัฒน์ จำนวน 3,000 บาท
10. คุณนวรัตน์ เมฆขยาย จำนวน 1,000 บาท
11. คุณสมใจ วงศ์ปัทมเจริญ จำนวน 2,000 บาท
12. คุณยุพาพร รักศิลปกิจ จำนวน 1,000 บาท
13. คุณจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย จำนวน 500 บาท
14. คุณนภาภรณ์ ปฏิภาภรณ์ จำนวน 1,000 บาท
15. คุณภูเทพ ปฏิภาภรณ์ จำนวน 500 บาท
16. คุณแสงนภา ปฏิภากรณ์ จำนวน 500 บาท
17. คุณลัคนา ศรีสวัสดิ์ จำนวน 500 บาท
18. คุณรุ่งทิพย์ โตวิวัฒน์ จำนวน 2,000 บาท
19. คุณวนิดา สุทธิวงสิงห์ จำนวน 2,000 บาท
20. คุณนภาพร คานะมี จำนวน 500 บาท
21. คุณเกยูร พรมกร จำนวน 500 บาท
22. คุณจงรักษ์ พรมกร จำนวน 500 บาท
23. คุณศรัณพร โศภนะศุกร์ และ คุณยุทธ วานิชานนท์ จำนวน 500 บาท
24. คุณธฤตชลกร ชภช้อย จำนวน 1,000 บาท
25. คุณทิพวรรณ มนัสธีรภาพ จำนวน 1,000 บาท
26. คุณธัญทิพย์ ทวีชัยเศรษฐ์ จำนวน 1,200 บาท
ปิดยอดสุดท้าย 2,600 บาท ด้วยคุณ Wanida Suttiwongsing ค่ะ

mde

 

เจ้าภาพเลี้ยงน้ำปานะ และขนมหวาน

1. กองบุญดรลัยหมั่นดี

2. คุณปาเมล่า โปม่าร์

3. คุณศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา

ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพในครั้งนี้คะ

จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอาหารผู้ปฏิบัติธรรมคะ

บริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

เลขที่บัญชี 853-209083-8

เจ้าภาพโครงการอาหารสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม

หากต้องการใบโมทนาบัตรสามารถติดต่อที่เจ้าหน้าที่ได้ที่ 053-290-099


โครงการปฏิบัติธรรม อริยสัจภาวนา 2561

30 September 2018

โครงการปฏิบัติธรรมอริยสัจภาวนา 

19 กันยายน ถึง 22 กันยายน 2561

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์
อาจารย์อ้อ ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์

การฝึกตามกำหนดรู้ รูปนาม ในทวารทั้ง 6 อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะนั่งสมาธิ เดินจงกรม หรือกำหนดอิริยาบถย่อย เมื่อตามกำหนดรู้ไปเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ปัญญาของผู้ปฏิบัติก็จะเพิ่มระดับขึ้น โดยได้เห็นตามความเป็นจริงว่า ทุกรูปนามที่ตนเฝ้ากำหนดรู้ ตามดู ตามเห็นนั้น ทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ไตรลักษณ์ปรากฏ) เมื่อตามกำหนดรู้ไตรลักษณ์เรื่อยไป สัจธรรมในลำดับต่อไปคือ อริยสัจ 4 จะปรากฏ

ประมวลภาพกิจกรรม “อริยสัจภาวนา”

สนใจติดตามสมัครโครงการปฏิบัติธรรม อริยสัจภาวนา ในปี 2562 

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189

กำหนดการในปี 2562

อริยสัจภาวนา 1/2562  กำหนดวันที่ 13 – 16 มิ.ย. 2562

อริยสัจภาวนา 2/2562 กำหนดวันที่ 3 – 6 ต.ค. 2562


โครงการปฏิบัติธรรม มัคคานุคา 2561

5 August 2018

โครงการปฏิบัติธรรมมัคคานุคา

2 สิงหาคม ถึง 6 สิงหาคม 2561

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

“มัคคานุคา ผู้เดินตามมรรค” มรรค 8 ทางแห่งความสำเร็จ

การปฏิบัติเจริญภาวนา เพื่อลดความเคยชิน

ชำระใจของตัวเองให้ได้ก็พ้นทุกข์เอง

ใจที่ขุ่นมัวก็พร้อมจะทำบาปได้ตลอดเวลา

สุขที่ไม่ควรกลัวคือ สุขกับสมาธิ  สุขกับความสงบเย็น

ประมวลภาพกิจกรรม “มัคคานุคา”

สนใจติดตามสมัครโครงการปฏิบัติธรรม ในปี 2562 

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189


ยินดีต้อนรับ

12 January 2018

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

สนใจรับข่าวสาร สมัครคอร์สปฏิบัติธรรมได้ที่ไลน์กรุ๊ปมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

42189


ตารางปฏิบัติธรรมปี 2561

16 December 2017

มาแล้วจ้ากับตารางปฏิบัตธรรมปี 2561 dhamma schedule 61