ขออนุญาต แจ้งข่าว ขอความเมตตา ช่วยเหลือ วัว ควาย ควายเผือก ในอุปภัมภ์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
วัว ควายไทย ควายเผือกด้วยการไถ่ถอนชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์นำมาเลี้ยงตลอดชีวิต บางตัวมีลูกติด บางตัวคลอดในคอกที่เลี้ยง มีทั้งวัว ควายไทย ควายเผือก รวม ๆ กว่า 13 ชีวิต ทุกตัวมีชื่อ สามารถระบุรวมเป็นแม่อุปภัมภ์ดูแลพวกเขาจนสิ้นอายุขัยได้ค่ะ

โครงการร่วมดูแลสัตว์ในอุปภัมภ์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2548 ทางมูลนิธิได้ทำการไถ่ชีวิตควายไทยมาเป็นตัวแรก ได้ชื่อว่า สู่ขวัญ ตามมาเป็นควายเผือกชื่อว่า สู่ขอ ในปี 2550 จนกระทั่งในปี 2563 มีลูกควายเผือกที่เกิดในคอก 3 ตัว และตัวอื่น ๆ ที่ไถ่มาอีกรวมทั้งสิ้น 13 ตัว ณ ปัจจุบัน

ทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมได้มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรม และขอความร่วมมือในการรับบริจาคค่าอาหารและยาของพวกเขาเหล่านี้
“The silent victims of Covid 19 (2013)” นอกจากมนุษย์แล้ว วัวควายยังได้รับผลกระทบมากมายจากสถานการณ์ทางภาคเหนือ เชียงใหม่ ประสบปัญหาภัยแล้ง ไฟไม้ป่า ปัญหาควันพิษ ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว และไม่มีผู้เดินทางปฏิบัติธรรมที่มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้รองประธานมูลนิธิ

คุณ ปาเมล่า โปม่าร์ ผู้ที่รับอุปภัมภ์ต่อสู้เพื่อชีวิตสัตว์ที่ไถ่มาให้พวกเขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างปกติสุข รวม ๆ กว่า 13 ชีวิต อาทิ น้องสู่ขอ น้องสู่ขวัญ น้องสุขสันต์ น้องหมูทอง น้องหมูเงิน น้องลาบหมู แม่มาด้วย น้องตาหวาน น้องแพนด้า และอื่นๆ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีชีวิตอยู่ผ่านพ้นสถานการณ์นี้

1สู่ขอ

น้องสู่ขวัญ

2สู่ขวัญ

น้องสู่ขอ

3สุขสันต์

น้องสุขสันต์

4แพนด้า

น้องแพนด้า

5ตาหวาน

น้องตาหวาน

6หมูทอง

น้องหมูทอง

7มาด้วย

แม่มาด้วย

8พิ้งกี้

น้องพิ้งกี้

9แฟร์รี่

น้องแฟร์รี่

10ลูกพลับ
น้องลูกพลับ

11หมูเงิน

น้องหมูเงิน

12หมื่น

พี่หมื่น

13ลาบหมู

น้องลาบหมู

———-
จึงขออนุญาติ แจ้งข่าว วัว ควาย และควายเผือก ตอนนี้กำลังจะขาดแคลนอาหาร จึงอยากจะขอความเมตตา ทุกๆท่าน ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อย
100 บาท 200 บาท เท่าไหร่ก็ได้ค่ะ เพื่อรวมรวมเงินส่วนนี้ นำไปซื้ออาหาร ฟาง และยารักษาโรคสำหรับวัว ควายในอุปภัมภ์

เลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆ คนละนิดคนละหน่อยค่ะ โอนตรงเข้ามูลนิธิได้เลยค่ะ (โดยระบุว่า ค่าอาหารวัวควาย สัตว์ในอุปภัมภ์)

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”
เลขที่บัญชี 853-209083-8

Please please 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ขอความเมตตา ด้วยนะคะ ช่วยแชร์ต่อหรือทำบุญ 100-200 บาท ก็ได้ค่ะ🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *