เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับภาพบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรม อริยสัจภาวนา โดย อ.ธรรมะธีระ ธรรมพิสุทธิ์ และ ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์

กัับโครงการดีๆที่จัดเป็นครั้งแรกของปีนี้ ด้วยสถานที่อันสัปายะ และ แนวการสอนที่ถูกต้องและเข้มข้นทำให้เราสามารถ เข้าใจแก่นของการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง…

ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศของกิจกรรมตามล้งค์ที่แนบมานี้นะคะ

ปี 2560 ภาพกิจกรรมโครงการอริยสัจภาวนา 4-7 พฤษภาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *