มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม  (ณ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ)

99 หมู่ 7 ต. ริมใต้  อ. แม่ริม  จ.เชียงใหม่   50180

โทรศัพท์ 053-290099, 086-1904567

โทรสาร 053-860322

email rassameedhamjirung@gmail.com

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น