รวบรวมภาพยรรยากาศ โครงการมัคคานุคา วิทยากร อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ได้ทั้งความรู้และความเข้าใจทางธรรม อย่างเข้าใจและเห็นภาพท่านสามารถชมบรรยากาศได้ที่ห้องแสดงภาพ

สามารถคลิํกตามลิ้งค์ได้เลยค่ะ

http://www.rasameehangdhama.org/?page_id=1414

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *