สรุปโครงการปฏิบัติธรรม “โยคะวิถีพุทธ” กรกฏาคม 2562

21 July 2019

โครงการปฏิบัติธรรม “กรกฏาคม 2562”

19 กรกฏาคม ถึง 21 กรกฏาคม 2562 ณ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดย อาจารย์หนุ่ม และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางศาตร์โยคะ

ณ. จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรม “โยคะวิถีพุทธ”

สนใจติดตามสมัครโครงการ “อริยสัจภาวนา” ในปี 2562 

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189

กำหนดการในปี 2562

พฤหัสที่ 3 ตุลาคม 2562 – อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

สนใจสมัครปฏิบัติธรรมโครงการอริยสัจภาวนาได้ที่หน้าสมัครปฏิบัติธรรม


โครงการ”โยคะวิถีพุทธ” 19-21 กรกฏาคม 2562

4 January 2019

โครงการปฏิบัติธรรม “โยคะวิถีพุทธ” 2562

ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 – อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562

วิทยากร ครูหนุ่ม ภก.วรพงศ์ ตีศิริ และทีมงานครูผู้เชี่ยวชาญศาสตร์โยคะ


จัดโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับจีรังเฮลท์วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม

โยคะวิถีพุทธ2

วัตถุประสงค์ของโครงการ  “ โยคะวิถีพุทธ “

เหมาะสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้โยคะเพื่อเกื้อกูลกายและใจ เพื่อเป็นต้นทางสู่การเจริญสติตามแนวทางของพุทธศาสนา ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานโยคะ

ครูหนุ่ม26

กำหนดการอบรม”โยคะวิถีพุทธ”
ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
9.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “โยคะวิถีพุทธ” ณ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ เชียงใหม่
13.00 – 14.00 น. พิธีเปิด แนะนำมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม และปฐมนิเทศ โดยผู้บริหารมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
14.00 – 15.00 น. ปฐมนิเทศ โครงการปฏิบัติธรรม “โยคะวิถีพุทธ” โดยทีมงานครูหนุ่มและผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์โยคะ
15.30 – 17.00 น. กิจกรรมกลุ่ม “เรียนรู้โยคะเพื่อการเจริญสติ”
17.00 – 18.00 น. อาหารเย็น ผลไม้ ซาลาเปามังสวิรัติ และน้ำปานะเพื่อสุขภาพ
19.00 – 21.00 น. ฝึกสติด้วย “มาลาอธิษฐาน” สวดมนต์เจริญภาวนา ณ วิหารทิพยมนต์
เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
6.00 – 8.00 น. ฝึกโยคะรับอรุณ
8.00 – 9.00 น. รับประทานอาหารเช้าเพื่อพลังกาย และพลังสมอง
9.30 – 10.30 น. เสวนาเรื่อง “โยคะมาจากไหน และ โยคะเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอย่างไร” โดย ครูหนุ่ม ภก.วรพงศ์ ตีศิริ
10.45 – 12.00 น. เสวนาเรื่อง “อริยสัจ 4 และ การพ้นทุกข์ตามแนวทางของพุทธศาสนา”โดย ครูเงาะ คุณจุไรรัตน์ ร่มลำดวน จากเพจไม่โกรธตลอดชีวิต
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน มังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
14.00 – 17.00 น. เรียนรู้และฝึกโยคะ เพื่อเกื้อกูลร่างกายและสติในชีวิตประจำวัน
โดย ครูหนุ่ม และทีมครูโยคะจาก YOGA Home
17.00 – 18.00 น. อาหารเย็น ผลไม้ ซาลาเปามังสวิรัติ และน้ำปานะเพื่อสุขภาพ
19.00 – 21.00 น. สวดมนต์ เสวนาและร่วมฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “สัมมาสติ และ สติปัฏฐาน ตามแนวทางพุทธศาสนา” โดยคุณครูเงาะ

อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
6.00 – 8.00 น. ฝึกโยคะรับอรุณ
8.00 – 9.00 น. รับประทานอาหารเช้าเพื่อพลังกาย และพลังสมอง
9.30 – 12.00 น. สรุปโครงการ “โยคะวิถีพุทธ: สิ่งที่ได้รับ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้” ถาม – ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ถ่ายภาพร่วมกัน Add Line กลุ่ม โยคะวิถีพุทธ และ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรมโดยคุณแป๋ม คุณครูเงาะ คุณครูหนุ่ม

หมายเหตุ
1. โครงการนี้ ทานอาหารครบ 3 มื้อ แต่จัดอาหารให้เข้ากับ “วิถีอายุวัฒนะ” คือ “หนักมื้อเช้า เบามื้อเที่ยง เลี่ยงมื้อเย็น”
2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเตรียมเสื่อโยคะ และผ้าซับเหงื่อ (มาเอง) และ ควรสวมเสื้อผ้าที่สามารถฝึกโยคะได้ เน้นเสื้อสีขาวกางเกงสีขาว สีดำ สีเข้ม เพื่อให้เกียรติสถานที่ (ไม่ควรสวมเสื้อผ้าแขนกุดหรือสายเดี่ยว)
3. ที่พักทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดไว้ให้เป็นห้องนอนรวม โดยมีเจ้าภาพเป็นจีรังเฮลท์วิลเลจ หากต้องการแยกนอนพักเป็นส่วนตัวให้ติดต่อทางรีสอร์ทเอง (จ่ายเงินตรงกับทางรีสอร์ท)
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ ควรนำกระบอกน้ำดื่มสำหรับดื่มเตรียมมาเอง เพื่อกรอกน้ำดื่มที่ทางเรามีไว้ให้เพื่อลดการใช้พลาสติก
5. การจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ ระยะทางจากสนามบินถึงโรงแรม 45 นาที ควรจองตั๋วเครื่องบินมาถึงเชียงใหม่ก่อน 7 โมง และขากลับหลัง 15.00 น. เผื่อเวลาการปิดคอร์สเลื่อนกำหนดการ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
  •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมมาก่อน
      เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว (โปรดระบุ)
  •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมกับทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมมาก่อน

  • ข้าพเจ้าเข้าใจกฎและระเบียบของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมที่กำหนดไว้แล้ว และขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายจิตใจเป็นปกติ หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในระหว่างการฝึกอบรม ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเอาความผิดกับมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ไม่ว่ากรณีใดๆ


ตารางโครงการปฏิบัติธรรมปี 2562

3 December 2018

9ตารางโครงการปฏิบัติธรรมปี 2562

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ตารางปฏิบัติธรรม2562

1

2 3 4

ดาวน์โหลดตารางปฏิบัติธรรมปี 2562

ลงทะเบียนเวลา 8.00 -9.00 น. กรุณาเดินทางมาถึงจีรังเฮลธ์วิลเลจ อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ในวันเวลาดังกล่าว
 
ปิดคอร์สเวลา 14.00 น. กรุณาจองตั๋วเครื่องบินหลังช่วงเวลาดังกล่าวอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อความสะดวก (ระยะทางที่พักไปสนามบิน 45 นาทีค่ะ)
 
สอบถามรายละเอียดได้ทาง Inbox มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม
หรือโทรสอบถาม 086 – 1904567, 053-290099

สนใจสมัครกรุณาสมัครผ่านเว็บไซด์ หรือไลน์กลุ่ม
42189

สมัครปฏิบัติธรรม