เสร็จสิ้นลงไปแล้วกับ อริยสัจภาวนา รอบแรกของปีนี้

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560

โครงการดีๆแบบนี้จัดขึ้นปีละไม่กี่ครั้ง แต่กิจกรรมเราอัดแน่นไปด้วยประโยชน์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างทานธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์  และ อาจารย์อ้อ ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ ทั้ง 2 ท่านได้ให้ความรู้และการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติอย่างมีระเบีบ เคร่งครัด

ต้องขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพในด้านต่างๆ ทั้งอาหารสด อาหารแห้ง และผู้นำออกกำลังกาย ..

เชื่อเหลือเกินว่า ทุกท่านที่เข้าปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดทางธรรม และสุขภาพ …

เรามีภาพบรรยากาศกิจกรรมมาให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะอริยสัจ001 อริยสัจ003 อริยสัจ004 อริยสัจ005 อริยสัจ006 อริยสัจ007 อริยสัจ008 อริยสัจ009 อริยสัจ010 อริยสัจ013 อริยสัจ014 อริยสัจ015 อริยสัจ016 อริยสัจ017 อริยสัจ018 อริยสัจ019 อริยสัจ020 อริยสัจ021