ปฏิทินความสุข

ขอขอบคุณในอีกหนึ่งความทรงจำดีๆ…ที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งกับหนึ่งเสียงสะท้อนของผู้ปฏิบัติธรรม นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.