โครงการซ่อมแซมบูรณะอาคารปฏิบัติธรรมวิหารทิพยมนต์

1 November 2019

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์หรือบูชาพระกริ่ง เพื่อเป็นงบในโครงการซ่อมแซมบูรณะอาคารปฏิบัติธรรมวิหารทิพยมนต์

DSCN4524

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์บรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงพระรัตนตรัยตามหลักแห่งพุทธบริษัทอันดีงาม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยหลักมนุษยธรรม อาทิ การจัดคอร์สปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนและการฝึกภาวนากัมมัฏฐาน การจัดโปรแกรมจีรังฟื้นฟู เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะพักฟื้น เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆข้างต้นทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อเป็นธรรมทานไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

ณ ปัจจุบัน วันที่ 1 พ.ย. 2562  วิหารทิพยมนต์ มีรายการที่ต้องซ๋อมแซมดังนี้

เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพซ่อมบำรุงหอธรรมวิหารทิพยมนต์ และห้องปฏิบัติธรรมอนาลยา ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยมีรายการซ่อมแซมดังนี้

 1. งานหลังคารั่ว (ทากันซึม) และค่าแรง รวม 30,000 บาท

– เจ้าภาพงานทากันซึมที่หลังค่า 30 กอง กองละ 1,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

 1. งานทาน้ำยากันซึมพระธาตุและซ่อมอิฐที่ผุ 40,000 บาท

– เจ้าภาพงานทาน้ำยากันซึมพระธาตุ 30 กอง กองละ 1,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

– เจ้าภาพซ่อมอิฐที่ผุ ก้อนละ 100 บาท จำนวน 100 ก้อน หรือตามแต่กำลังศรัทธรา

 1. งานทำบานประตูหน้าวิหารทิพยมนต์ 2 บาน 70,000 บาท

– เจ้าภาพงานทำประตูหน้าวิหาร 7 กอง กองละ 10,000 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธรา

 1. งานเปลี่ยนมุ้งลวดประตูห้องปฏิบัติธรรม 12 บาน 90,000บาท

– เจ้าภาพงานเปลี่ยนมุ้งลวดประตูห้องปฏิบัติธรรม 1 บาน ราคา 7,500 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา

 1. งานซ่อมวงกบและบานประตู 24 บาน 15,000 บาท

– เจ้าภาพงานซ่อมวงกบและบานประตู บานละ 625 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา

 1. งานทำสีประตู หน้าต่าง ห้องปฏิบัติธรรม 50 บาน 30,000 บาท

– เจ้าภาพกระป๋องสีทาประตูหน้าต่างห้องปฏิบัติธรรม กระป๋องละ 500 บาท จำนวน 10 กระป๋อง

– เจ้าภาพทาสีประตูหน้าต่างห้องปฏิบัติธรรม กองละ 500 บาท  จำนวน 50 กอง

 1. งานซ่อมฝ้าเพดานวิหารทิพยมนต์ 45,000 บาท

– เจ้าภาพฝ้าเพดานวิหารทิพยมนต์ แผ่นละ 100 บาท จำนวน 450 แผ่น

 1. งานทาน้ำยากันซึม ผนังอิฐห้องปฏิบัติธรรมรวมค่าแรง 40,000 บาท

– เจ้าภาพน้ำยาทากันซึมถังละ 4,000 บาท จำนวน 5 ถัง

– เจ้าภาพงานทาน้ำยากันซึมห้องปฏิบัติธรรม 100 บาท จำนวน 20 งาน

 1. งานทาสีภายในห้องปฏิบัติธรรม 40,000 บาท

-เจ้าภาพสีทาภายใน TOA จำนวน 6 ถัง ถังละ 3,400 บาท

– เจ้าภาพงานทาสีภายในห้องปฏิบัติธรรมงานละ 500 บาท จำนวน 40 งาน

โดยงบประมาณการณ์ทั้งสิ้น 4 แสนบาท ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งรายละเอียดมาทางไลน์มูลนิธิค่ะ

 1. ชื่อนามสกุล 
 2. ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการไหน
 3. ต้องการใบอนุโมทนาไหม (ไม่สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้)

 

บริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

เลขที่บัญชี 853-209083-8

หรือสนใจบูชาพระกริ่ง ตามรายละเอียดนี้

S__83763210 S__83763212 S__83763213 S__83763214 S__83763215 S__83763216

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่  086-1904567


สรุปโครงการ “อริยสัจภาวนา” ตุลาคม 2562

8 October 2019

โครงการปฏิบัติธรรม “อริยสัจภาวนา”ตุลาคม 2562
การเจริญวิปัสสนามีอริยสัจ4 เป็นอารมณ์โดยเน้นการตามดู ตามเห็น ตามระลึกรู้สมุทัยขณะแรกผุดให้เป็นนิสัย
“วิปัสสนาญาณ 16”

3 ตุลาคม ถึง 6 ตุลาคม 2562 ณ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์ และทีมงาน

จัดโดยมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เจ้าภาพที่พักและสถานที่อื่น ๆ โดย จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จองเข้ามา 83 ท่าน มาจริง 64 ท่าน แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 2 ท่าน
ค่าใช้จ่ายโครงการ 80,000 บาท ยอดค่าบริจาคร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร 27,100 บาท

เจ้าภาพร่วมโครงการปฏิบัติธรรมอริยสัจภาวนา วันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2562 ทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมขอร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพอาหารทุกท่านค่ะ

 1. น.ส. วรนุช นุชประยูร 1000 บาท
 2. น.ส. สุดสวาท พุทธสุวรรณ 1000 บาท
 3. นางดวงพร คำนูณวัฒน์ 1000 บาท
 4. นางจุฑารัตน์ งามสม 1000 บาท
 5. คุณกนกอร 1000 บาท
 6. คุณปรางทอง 1000 บาท
 7. คุณอรนุช 1000 บาท
 8. คุณอัมภา พิพัฒน์วานิชย์ 2000 บาท
 9. คุณอังคณา ศิริวัฒน์ 1000 บาท
 10. คุณสุรีย์ โอกาสเจริญใจ 1000 บาท
 11. คุณพันวดี เขมะสุวรรณ 3000 บาท
 12. คุณยุพาพร รักศิลป์กิจ 1000 บาท
 13. คุณวดีพรรณ ศรีรับสุข 2000 บาท
 14. คุณอภิญญา บัวสรวง 1000 บาท
 15. คุณบุษยา ปทุมมาศ 1000 บาท
 16. คุณสิริลักษณ์ มีชูอรรถ 1000 บาท
 17. คุณจิตตินาถ พัฒนกำจร 1000 บาท
 18. คุณศุภกร คุณเสาวิตรี 500 บาท
 19. คุณเผือหนุ่ม เฮือนดำกู๋ 100 บาท
 20. รต.ปรีชา ภูมาศวิน 1000 บาท
 21. ไม่ประสงค์ออกนามจากโครงการอริยสัจภาวนา 4,500 บาท

รวมยอดร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการอาหารอริยสัจภาวนาเดือนตุลาคม 2562 ทั้งสิ้น 27,100 บาท

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ “อริยสัจภาวนา”

สนใจติดตามสมัครโครงการ “อริยสัจภาวนา” ในปี 2563

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189


งานฉลองสมโภช สั่งจองวัตถุมงคล

6 October 2019

พระกริ่งรัศมี

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเนื่องในโอกาสฉลองสมโภช พระเจดีย์รัศมีแห่งธรรมและวิหารทิพย์มนต์ โดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์บรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงพระรัตนตรัยตามหลักแห่งพุทธบริษัทอันดีงาม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยหลักมนุษยธรรม อาทิ การจัดคอร์สปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนและการฝึกภาวนากัมมัฏฐาน การจัดโปรแกรมจีรังฟื้นฟู เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะพักฟื้น เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆข้างต้นทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อเป็นธรรมทานไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

2

ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรมเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อใช้ในกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีมากขึ้น มีลักษณะเป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นบนคือ “วิหารทิพย์มนต์” เป็นที่แสดงพระธรรมเทศนาและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาองค์พระประธาน “พระพุทธนาคราชา” เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ประทับนั่งปางนาคปรกหล่อด้วยโลหะสำริดที่มีงดงามเป็นที่สุด ด้านนอกพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานองค์พระธาตุ “เจดีย์รัศมีแห่งธรรม” ส่วนชั้นล่างคือ “ห้องปฏิบัติธรรมอนาลายา” ตัวอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอย่างศิลปะล้านนาประยุกต์ที่มีความงดงามทรงคุณค่ายิ่ง โดยวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ กระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ รวมระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง ๑๑ ปี บัดนี้ทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจึงมีหมายกำหนดการงานพิธีฉลองสมโภชขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นนิมิตรหมายแห่งการสานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมสืบไป

miracle12

ในวาระโอกาสนี้ถือเป็นมหาอุดมมงคลฤกษ์ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจึงดำริสร้างวัตถุมงคลชุดพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไปตราบเท่า ๕๐๐๐ พระวัสสา

วัตถุมงคลที่จัดสร้างในวาระโอกาสอันสำคัญนี้ได้แก่

๑. “พระกริ่งรัศมี” เป็นพระกริ่งใหญ่ที่มีความอลังการสง่างามสร้างขึ้นตามพุทธลักษณะขององค์พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้าแห่งนิกายมหายานที่ได้รับเผยแพร่สืบมาในดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อครั้งโบราณกาล ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธานุภาพว่าสามารถป้องกันภยันตรายทั้งปวงตลอดจนสามารถอาราธนาแช่องค์พระกริ่งลงในน้ำสะอาดให้กลายเป็นน้ำทิพย์มนต์ศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคภัยร้ายแรงให้ทุเลาเบาบางลงจนหายได้เร็ววัน จำนวนการสร้าง เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำแก่เงินและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๑๐๘ องค์ (ให้จองบูชาองค์ละ ๔,๐๐๐ บาท)

ภาพนิ่ง8

๒. “พระชัยวัฒน์บุญเพิ่มพูน” มีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านนาในอิริยาบถปางสมาธิที่งดงาม หมายถึงปัญญาญาณเป็นเครื่องคุ้มภัยพิบัติทั้งปวง การสร้างพระชัยวัฒน์มีมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นพุทธบูชาและพกพาติดตัวเป็นเครื่องป้องกันภยันตรายและให้บังเกิดโชคลาภวาสนาบารมี ดังพระนามพระชัยวัฒน์อันหมายถึงมีชัยชนะและเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร องค์พระมีขนาดเล็กกระทัดรัดจึงเหมาะกับการอาราธนาห้อยขึ้นคอได้ทุกเพศทุกวัย จำนวนการสร้าง เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำแก่เงินและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๑๐๘ องค์ (ให้จองบูชาองค์ละ ๑,๐๐๐ บาท)

ภาพนิ่ง9

๓. “พระกริ่งมหาฤๅษี” คือรูปแทนองค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ สืบเนื่องจากมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมได้ดำเนินวิถีธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ชีวิตเปี่ยมสุขปลอดโรคภัยตามแบบอย่างขององค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ศาสตร์แห่งการรักษาที่สืบทอดมายาวนานยังประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างประมาณมิได้ การสร้างรูปเคารพครั้งนี้จึงเป็นการนอบน้อมอย่างยิ่งต่อองค์บรมครูและเป็นขวัญกำลังใจอันประเสริฐต่อผู้เจริญตามรอยมหาฤๅษี จำนวนการสร้าง เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำแก่เงินและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๑๐๘ องค์ (ให้จองบูชาองค์ละ ๓,๐๐๐ บาท)

ภาพนิ่ง10

๔. “พระปิดตาวาสนาดี” เป็นความเชื่อถือศรัทธามาแต่โบราณในดินแดนสุวรรณภูมินี้ที่ได้สร้างรูปเคารพของพระอริยะสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกพระนามว่าพระภควัมบดีเป็นผู้มีเดชบารมีอิทธิฤทธิ์สูงส่งด้วยบำเพ็ญตบะเดชะอย่างแก่กล้ามีภูมิธรรมปัญญาญาณแตกฉานจนสำเร็จบรรลุอรหันต์ ปริศนาธรรมแห่งรูปเคารพอันเป็นอมตะนี้บังเกิดพลานุภาพเป็นนิรันตรายคือแคล้วคลาดปราศจากภยันตรายทั้งปวง อีกทั้งเป็นโภคทรัพย์โดดเด่นด้านเมตตามหานิยม เสริมส่งวาสนาบารมี ดังรูปลักษณ์ขององค์พระที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ในอิริยาบทเข้าภาวนากัมมัฏฐานท่าขัดสมาธิและมือทั้งสองยกขึ้นปิดหู ตา จมูก ปาก เป็นนัยยะทางธรรมที่ล้ำลึกยิ่งนัก อานุภาพแห่งองค์พระปิดตานี้สูงส่งจนเป็นที่นิยมแสวงหาพกพาติดตัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางไกลได้โชคหนุนดวงไม่ให้ตกยกยอไหว้ได้สมดังใจปรารถนา เป็นพระปิดตาเสริมสร้างบุญวาสนาให้ดียิ่งขึ้นไป จำนวนการสร้าง เนื้อว่าน ๑๐๘ ผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ผังพลอยและหินเสริมธาตุหนุนดวง พิมพ์ใหญ่ จำนวน ๒๕๐ องค์ พิมพ์เล็ก จำนวน ๒๕๐ องค์ (ให้จองบูชา พิมพ์ใหญ่องค์ละ ๕๐๐ บาท, พิมพ์เล็กองค์ละ ๓๐๐ บาท)

ภาพนิ่ง11

ติดต่อขอจองบูชาวัตถุมงคล

เบอร์โทรติดต่อ : คุณแป๋ม 062-2392889, คุณเอ๋ 080-7902623

***หมายเหตุ : สามารถรับวัตถุมงคลได้ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ภายหลังเสร็จพิธีฉลองสมโภชเป็นต้นไป (กรณีให้จัดส่งคิดอัตราค่าจัดส่ง EMS องค์ละ ๕๐ บาททั่วประเทศ)


สรุปโครงการ “จีรังฟื้นฟู” กันยายน 2562

22 September 2019

โครงการปฏิบัติธรรม “จีรังฟื้นฟู”กันยายน 2562
วิถีการดูแลฟื้นฟูสุขภาพด้วยกิจกรรมบำบัด

19 กันยายน ถึง 21 กันยายน 2562 ณ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางศาตร์สุขภาพทางเลือกจากจีรังรีทรีท
คุณล้วนชาย ว่องวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ลมหายใจปาฏิหารย์
คุณปาเมล่า โปร์ม่า นักบำบัดล้างพิษทางอารมณ์
คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล นักบำบัดศาสตร์ธาตุ 4
ร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ศิลปะบำบัดจากไตรคลัง
คุณสพรั่งพร ชยานุภัทร์กุล นักศิลปบำบัด
คุณสุพัฒนา วิริยะสุมน นักศิลปบำบัด
คุณพรทิพย์ ถาวรวุฒิ นักศิลปบำบัด
และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์โยคะบำบัดจากโยคะโฮม
ภก.วรพงศ์ ตีศิริ นักโยคะบำบัด และทีมงาน

ณ. จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ “จีรังฟื้นฟู2” จากกองทุนคุณแม่สาวิกาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สนใจติดตามสมัครโครงการ “อริยสัจภาวนา” ในปี 2562 

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189

กำหนดการในปี 2562

พฤหัสที่ 3 ตุลาคม 2562 – อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

สนใจสมัครปฏิบัติธรรมโครงการอริยสัจภาวนาได้ที่หน้าสมัครปฏิบัติธรรม


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม

13 September 2019

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จีรังฟื้นฟู อริยสัจภาวนา และผัสสะบริสุทธิ์ ได้ที่นี้

จีรังฟื้นฟู262

โครงการ จีรังฟื้นฟู วันที่ 19 – 21 กันยายน 2562
หากผู้ใดไม่มีรายชื่อ สามารถตรวจสอบได้ที่คุณแดง ไลน์ rm4567 หรือสอบถามมาทางไลน์มูลนิธิ สามารสแกน QRcode ได้ที่ภาพด้านล่าง

1 คุณ อรุณี ตันตยาภิวัธน์
2 คุณ กุลฐ์สิริ ยอแสงรัตน์
3 คุณ ชฎาทิพย์ กันทะเขียว
4 คุณ จิตรลดา เก่งกล้า
5 คุณ อนุสรา โบห์ร
6 คุณ ญพิชยาสิณี อาวิพันธ์
7 คุณ กิตติ์ธเนศ อาวิพันธ์
8 คุณ พรคนึง ผดุงกิจ
9 คุณ ณัฐธวรรณ มัจฉา
10 คุณ พรรณี ชนะมา
11 คุณ วิชญา โมฬีชาติ
12 คุณ สุวภัทร รักศิลปกิจ
13 คุณ พรรณี ตั้งกิตติศัพท์
14 คุณ จิรัฏฐ์ฤดี บุญแผ่ผลปษิฐ
15 คุณ นิตยา ชุ่มบัวทอง
16 คุณ พรพิมล จันทร์คุณาภาส
17 คุณ เกศรินทร์ จตุพร
18 คุณ เพชรินทร์ พิริยะคุณธร
19 คุณ สิริโสภา ศุภกุล
20 คุณ ภาวิตา วรภัทรา
21 คุณ ผุสดี ศรีเขียว
22 คุณ สุปราณี บุญหมั้น
23 คุณ นารา เศรษฐกร
24 คุณ นาตยา ดิถีเพ็ญ
25 คุณ พรทิพย์ คล่องแคล่ว
26 คุณ สมรัตน์ ประคำโทน
27 คุณ รัชนีวรรณ เรือนจันทร์
28 คุณ ปาลิดา จันทีนอก
29 คุณ พรทิพย์ ชำนาญกิจ
30 คุณ ปิยะพรรณ ใจคำปัน
31คุณ ปณีธี รักตประจิต
32คุณ มาลีรินทร์ จารูญธรรม
33 คุณ สิริรัญญา ต๊ะแดง
34 คุณ อังควิภา หาญเพชร
35 คุณ ศลิษา พึ่งพวง
36 คุณ สุวปรียา ต๊ะแดง
37 คุณ กัญญารัตน์ ประสาทธิการ
38 คุณ ธนัชพร ประสาทธิการ
39 คุณ พิมนรา กันตา
40 คุณ พินิจ ศรีบุญเรือน
41 คุณ รัชดาพร ยาวิจัยศาล
42 คุณ อินทร ต๊ะแดง
43 คุณ กมลวรรณ กำแหง
44 คุณ สุธิดา ศิริพงศ์
45 คุณ ณัฎฐ์ธิดา จารีย์ลัคน์
46 คุณ ญาณิศา สุภิทิพย์
47 คุณ นวรัตน์ เมฆขยาย
48 คุณ กุสุมา นาคบัลลังก์
49 คุณ มยุรี ตั้งใจดี
50 คุณ ปราณี ตั้งใจดี
51 คุณ ศุภรา คูคู่สมุทร
52 คุณ ตริยาภรณ์ วสุวรพงษ์
53 คุณ เวธนี กันทวี
54 คุณ มาลีวรรณ ติวะนันทกร
55 คุณ จิณณ์พิชญ์ ฉัตรสุวรรณ

อริยสัจภาวนา262

โครงการอริยสัจภาวนา วันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2562
หากผู้ใดไม่มีรายชื่อ สามารถตรวจสอบได้ที่คุณแดง ไลน์ rm4567

1 คุณกุลฐ์สิริ ยอแสงรัตน์
2 คุณยุพาพร รักศิลปกิจ
3 คุณอนุสรา โบห์ร
4 คุณณัฐธวรรณ มัจฉา
5 คุณนิยดา ศิริโชติ
6 คุณณัฐนิศา วงค์ตลาดขวัญ
7 คุณพรรณี ชะนะมา
8 คุณอังสนา จ่างเจริญ
9 คุณคุณวีณา จ่างเจริญ
10 คุณกุลคงสร สุระเสถียร
11 คุณกิตติยา สุระเสถียร
12 คุณนาตยา ดิถีเพ็ญ
13 คุณพรรณิภา วีระนนท์
14 คุณชัชวัตร บุญสร้างจรัส
15 คุณณิชาภัทร ยงยศไพบูลย์
16 คุณสมพล ขาวเทียมสังข์
17 คุณขวัญใจ ขาวเทียมสังข์
18 คุณเบญจพร เตชะปรีชาวงศ์
19 คุณสุธรรม เตชะปรีชาวงศ์
20 คุณสุวรรณี เตชะปรีชาวงศ์
21 คุณทู
22 คุณลริศรา สาตะรักษ์
23 คุณผุสดี ศรีเขียว
24 คุณภาวิตา วรภัทรา
25 คุณสุปราณี บุญหมั้น
26 คุณพรทิพย์ คล่องแคล่ว
27 คุณสายสมร จอมทัน
28 คุณปนัดดา มณีโรจน์
29 คุณนิตยา จันทรวิรัช
30 คุณชุติมา
31 คุณเหม ศรีวัฒนะธรรมา
32 คุณนรินดา ศรีวัฒนะธรรมา
33 คุณแดงน้อย วรนาวิน
34 คุณกิตติพงค์ สกุลวรกิจ
35 คุณอุทิศ ขาวเธียร
36 คุณพงษ์พิสิท วิเศษกุล
37 คุณเพทาย วิเศษกุล
38 คุณนิภาภัทร ชีวรุ่งโรจน์
39 คุณอมรรัตน์ นภาพงค์สุริยา
40 คุณสามเณรี จิระประภา
41 คุณพันวดี เขมะสุวรรณ
42 คุณกัญญาพัชร์
43 คุณบุษบา ปทุมมาศ
44 คุณสิริลัคน์ มีชูอรรถ
45 คุณดวงพร คำนูณวัฒน์
46 คุณอภิญญา บัวสรวง
47 คุณคนึงนิจ พิบูลย์สวัสดิ์
48 คุณสุดสวาท พุทธสุวรรณ
49 คุณวลีพรรณ ศรีรับสุข
50 คุณจิตตินาถ พัฒนกำจร
51 คุณวรนุช นุชประยูร
52 คุณจุฑารัตน์ งามสม
53 คุณเกียรติศักดิ์ ไชยพัฒนะพฤกษ์
54 คุณละกี่ ปิหย่า
55 คุณหนุ่มเครือ ปิหย่า
56 คุณชลธิชา กังสดาร
57 คุณโชติทิพย์ วิชิตสงคราม
58 คุณอรนุช บุญพงศ์
59 คุณปรางทอง พัฒนการพานิช
60 คุณกนกอร ทองวัฒน์
61 คุณปัณฑิกา เจริญผล
62 คุณมุกดา เลือดไทย
63 คุณศรัญญา คั่งคำภา
64 คุณศุภกร วัฒนะเศรษฐี
65 คุณสายสุดา นพรัตน์ไกรลาศ
66 คุณบุญทิวา เรืองไรรัคนโรจน์
67 คุณต้องตา ดิษฐ์พันธุ์
68 คุณพัชราวลัย สิงห์ณรงค์
69 คุณณัฎฐ์ธิดา จารีย์ลัคน์
70 คุณสุวรินทร์ ประวัง
71 คุณแพน สุนสวัสดิ์
72 คุณปาลิดา จันทีนอก
73 คุณภัทรา วสันตสิงห์
74 คุณจุฑารัตน์ ฉีนทะปรปักษ์
75 คุณทัศนาวลัย อุฑารสกุล
76 คุณพรพิพัฒน์ โฆษิตขวัญ

ผัสสะบริสุทธิ์62

โครงการผัสสะบริสุทธิ์ วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2562
หากผู้ใดไม่มีรายชื่อ สามารถตรวจสอบได้ที่คุณแดง ไลน์ rm4567
1 คุณกุลฐ์สิริ ยอแสงรัตน์
2 คุณยุพาพร รักศิลปกิจ
3 คุณณณุชา วัฒนธำรงค์
4 คุณชยพล ปักษานนท์
5 คุณอุสา บัวเจริญ
6 คุณปณิตา สายรอด
7 คุณอรุณี ตันตยาภิวัธน์
9 คุณวันเพ็ญ จีรบวรกิจ
10 คุณวิมลิน สว่างแจ้ง
11 คุณระบบ วิภาตะวิทย์
12 คุณกาญจนา จุฑาเจริญวงศ์
13 คุณณัฎฐ์ธิดา จารีย์ลัคน์
14 คุณภัทรสิริ ศรีโยทัย
15 คุณณัฐธวรรณ มัจฉา
16 คุณพรรณี ชนะมา
17 คุณหงษ์ทอง แสนคำดี
18 คุณสุนทรี แสนคำดี
19
20 คุณชะลอ ชุ่มใจ
21 คุณเสาวลักษณ์ วรรณนิธีจิรา
22 คุณเกสินี กังสนารักษ์
23 คุณพิมอร จตุวิมล
24 คุณศุภกิจ รวีอร่ามวงศ์
25 คุณชนินันท์ กุลวานิช
26 คุณจินตนา กุลวานิช
27 คุณเกยูร พรมกร
28 คุณสิริโสภา ศุภกุล
29 คุณวนิดา คู่เคียงบุญ
30 คุณสุปราณี บุญหมั้น
31 คุณพรทิพย์ คล่องแคล่ว
32 คุณปิยาภัสร์ จารุสวัสดิ์
33 คุณสมรัตน์ ประคำโทน
34 คุณปาลิดา จันทีนอก
35 คุณสายสมร จอมทัน
36 คุณปนัดดา มณีโรจน์
37 คุณผ่องพันธ์ ธีมทะมาลา
38 คุณนิลบล ตุ้ยคัมภีร์
39 คุณจงรักษ์ พรหมกร
40 คุณณัฐธวรรณ มัจฉา
41 คุณพรรณี ชะนะมา
42 คุณนิยดา ศิริโชติ
43 คุณแคทรียา เจริญโชติวัฒนะพล
44 คุณจอมใจ
45 คุณจอย
46 คุณละกี่ ปิหย่า
47 คุณหนุ่มเครือ ปิหย่า
48 คุณเกศินี กังเสนารักษ์
49 คุณพิมอร จตุวิมล
50 คุณสายสุดา นพรัตน์ไกรลาศ
51 คุณศิริธร สิงหพันธุ์
52 คุณวิสุทธิ์สิต ตัณสถิตย์
53 คุณธนเทพ คู่เคียงบุญ
54 คุณปวีณา ปุลิเวคินทร์
55 คุณสุภาพร ถาวรเจริญทรัพย์
56 คุณอรวรรณ วัฒนศิริชัยกุล
57 คุณเพียงกมล คำแสน
58 คุณชนนิกานต์ สุประดิษฐ์
59 คุณวราลักษณ์ ไพศาลพัฒนสุข
60 คุณสุพัตรา โตวิวัฒน์
61 คุณรุ่งทิพย์ โตวิวัฒน์
62 คุณอัญชัน ตัณฑ์อำไพ
63 คุณจินตนา บุญธรรม
64 คุณนันทา ว่องเวศน์
65 คุณไพลิน สุระศิรานนท์
66 คุณตะวัน หุตะสิงห์
67คุณปรีชา กอบเกื้อชัยพงษ์
68 คุณวรรธนีย์ เตชะสุข
69 คุณนิลบล ตุ้ยคัมภีร์
70 คุณแก้วนภา ศรีโปฎก


สรุปโครงการปฏิบัติธรรม “โยคะวิถีพุทธ” กรกฏาคม 2562

21 July 2019

โครงการปฏิบัติธรรม “กรกฏาคม 2562”

19 กรกฏาคม ถึง 21 กรกฏาคม 2562 ณ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดย อาจารย์หนุ่ม และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางศาตร์โยคะ

ณ. จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรม “โยคะวิถีพุทธ”

สนใจติดตามสมัครโครงการ “อริยสัจภาวนา” ในปี 2562 

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189

กำหนดการในปี 2562

พฤหัสที่ 3 ตุลาคม 2562 – อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

สนใจสมัครปฏิบัติธรรมโครงการอริยสัจภาวนาได้ที่หน้าสมัครปฏิบัติธรรม


สรุปโครงการปฏิบัติธรรม “อริยสัจภาวนา” มิถุนายน 2562

16 June 2019

โครงการปฏิบัติธรรม “อริยสัจภาวนา”

13 มิถุนายน ถึง 16 มิถุนายน 2562 ณ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์ และอาจารย์อ้อ ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์

พฤหัสที่ 13 มิถุนายน 2562 – อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

ณ. จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรม “อริยสัจภาวนา”

สนใจติดตามสมัครโครงการ “อริยสัจภาวนา” ในปี 2562 

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189

กำหนดการในปี 2562

พฤหัสที่ 3 ตุลาคม 2562 – อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

สนใจสมัครปฏิบัติธรรมโครงการอริยสัจภาวนาได้ที่หน้าสมัครปฏิบัติธรรม


สรุปโครงการค่ายเยาวชน “เสริมศักยภาพจากภายใน” เมษายน 2562

14 April 2019

โครงการค่ายเยาวชน “เสริมศักยภาพจากภายใน”

โดยมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม จีรังรีทรีท และเทวาเธียเตอร์

9 เมษายน ถึง 11 เมษายน 2562 ณ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของเด็กจากภายใน ทำให้พัฒนาบุคคลิกภาพ สร้างความเข้มแข็งในจิต จุดประกายความคิด และกล้าแสดงออก

เข้าค่ายแล้วได้อะไร

 • การรับผิดชอบตนเอง
 • การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมใหม่
 • เรียนรู้ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีผ่านกระบวนการกิจกรรม
 • ฝึกความอดทน มีน้ำใจ เสียสละ
 • เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พร้อมลงมือปฏิบัติจริง
 • เสร้างสร้างความมั่นใจในตนเอง
 • กล้าแสดงออกและลงมือทำง
 • ฝึกสมาธิ และสติผ่านกระบวนการทำกิจกรรม
 • ฟื้นฟูสุขภาพ และผ่อนคลายอารมณ์ ด้วยกิจกรรมรีทรีท

คณะวิทยากร
คุณปาเมล่า โปม่าร์ ผู้เชี่ยวชาญทางการล้างพิษอารมณ์ และเครื่องหอมบำบัด พลังแห่งจิตใต้สำนึก พลังแห่งสติส่งผลต่อจิตอารมณ์และสภาพร่างกายเราอย่างไรพบได้กับทุกคำตอบของคำถามด้วยตัวคุณเอง
คุณศรัณ ศุวรรณโชติ ผู้เชี่ยวชาญทางศาสตร์และศิลปะแห่ง เจิง หรือ ฟ้อนเจิงล้านนา ในการฝึกฝนร่างกาย จิตใจ ให้แข็งแรง มั่นคง สงบ มีสมาธิ และผ่อนคลาย
คุณดารินทร์ สรวงศารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญคริสตัลซิงกิ้งโบว์สบำบัด กับความมหัศจรรย์ของคลื่นเสียงที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจก่อให้เกิดความผ่อนคลายอย่างลึกซึ้ง
คณะวิทยากรจากจีรังรีทรีท และคณะวิทยากรจากโฮงเฮียนสืบสาน อาทิ คุณชาริสา บุญสิริ คุณวิศิษฐ์ สิทธิดง คุณดวงนภา วงเผ่ คุณแสงเดือน มูลมอญ คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล เป็นต้น

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการค่ายเยาวชน “เสริมศักยภาพจากภายใน”

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้อีก ใน ห้องแสดงภาพ ค่ะ

สนใจติดตามสมัครโครงการค่ายเยาวชน ในปี 2562 ให้รอติดตามได้ในเว็บไซด์นะค่ะ


สรุปโครงการจีรังฟื้นฟู “วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพกายใจ” มีนาคม 2562

24 March 2019

โครงการจีรังฟื้นฟู “วิถีแห่งการฟื้นฟูสุขภาพกายใจ”

ภายใต้กองทุนคุณแม่สาวิกาเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

21 มีนาคม ถึง 23 มีนาคม 2562 ณ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การฟื้นฟูเยียวยาด้วยพลังแห่งสุขภาพตามหลักธรรมชาติบำบัดและพุทธวิถี
โดยวิทยาผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ธรรมชาติบำบัด
นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการ รพ.นครธน กับคำกล่าวที่ว่า “อี้เต้าซี่เต้า จิตอยู่ที่ไหนพลังงานอยู่ที่นั่น”
พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ แพทย์เวชศาสตร์ืฟื้นฟูประจำ รพ.วิชัยยุทธ กับแบบทสอบโรคกระดูกเสื่อมที่คุณเองก็สามารถวิเคราะห์ตนเองได้ และยังนำไปใช้ฝึกในชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันการหกล้ม หรือโรคกระดูกเสื่อมได้”
คุณดารินทร์ สรวงศารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญคริสตัลซิงกิ้งโบว์สบำบัด กับความมหัศจรรย์ของคลื่นเสียงที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจก่อให้เกิดความผ่อนคลายอย่างลึกซึ้ง
คุณล้วนชาย ว่องวานิช ผู้เชี่ยวชาญปาฏิหารย์แห่งลมหายใจ คุณจะได้พบกับความหมายของลมหายใจว่า ที่มีอยู่มันสำคัญแค่ไหน…
คุณปาเมล่า โปม่าร์ ผู้เชี่ยวชาญทางการล้างพิษอารมณ์ และเครื่องหอมบำบัด พลังแห่งจิตใต้สำนึก พลังแห่งสติส่งผลต่อจิตอารมณ์และสภาพร่างกายเราอย่างไรพบได้กับทุกคำตอบของคำถามด้วยตัวคุณเอง

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม “จีรังฟื้นฟู”

สนใจติดตามสมัครโครงการ “จีรังฟื้นฟู2” ในปี 2562 

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189

กำหนดการในปี 2562

ผัสสะบริสุทธิ์ 8 – 10 พ.ย. 2562

สนใจสมัครปฏิบัติธรรมโครงการผัสสะบริสุทธิ์ได้ที่หน้าสมัครปฏิบัติธรรม


หลักธรรมะนำชีวิตโดยคุณแม่ชีสุภาพ

4 February 2019

แนะคนรุ่นใหม่ใช้ “ธรรมะ” นำชีวิต โดยคุณแม่ชีสุภาพ พันธ์หงษ์

โดยทั่วไปแล้วคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรม มักจะคิดว่า การปฏิบัติธรรมสามารถทำได้เฉพาะผู้ที่ออกบวชเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกเวลา ซึ่งแม่นาวบอกว่า การตัดสินใจปฏิบัติธรรมในช่วงแรกเราไม่คิดว่าจะได้หรือไม่ได้อะไร ไม่ได้หวังว่าธรรมะจะทำให้เรามองชีวิตได้ลึกซึ้ง เข้าใจแก่น แต่หลังจากได้ปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแล้ว ทำให้เราได้รู้ว่าแนวทางในการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้ยาก เราหรือใครๆก็สามารถทำได้ และอยากบอกผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมว่า เราสามารถทำได้ทุกๆช่วงเวลาไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติในวัดหรือสถานปฏิบัติธรรม แต่เราสามารถทำได้ในทุกอิริยาบถของชีวิต ซึ่งคนที่ปฏิบัติธรรมและเรียนรู้อย่างเข้าใจ จะเห็นว่าธรรมะเป็นมุมมองใหม่ของการดำเนินชีวิต

วิถีธรรมนำพาชีวิต1

ทุกวันนี้คนทั่วไปอยู่กับความทุกข์ที่คิดว่าคนอื่นทำให้เรา แต่เรากลับไม่รู้ความจริงว่าความทุกข์ที่เราได้รับอยู่ทั้ง หมดที่ผ่านมา มันเป็นสิ่งที่เราทำให้กับตัวเราเอง ซึ่งคนทั่วไปไม่เข้าใจความจริง ไม่เข้าใจธรรมชาติ พอเราต้านธรรมชาติก็เหมือนเราต้านความจริง ทุกข์มันถึงเกิดขึ้นกับเรา

“ครั้งแรกที่แม่นาวเข้าปฏิบัติธรรม วิทยากรที่ฝึกเราบอกให้เราระบายสิ่งที่เราเป็นทุกข์ ข้องใจ ไม่เข้าใจ โดยให้ ผู้ร่วมอบรมทั้งหมดเล่าให้ฟัง ในครั้งนั้นเราถามวิทยากรว่า จะทำอย่างไรถ้าเราไม่ชอบ “ขี้หน้า” ใครคนหนึ่งในที่ทำงานแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ต้องทนอยู่กับเขาหรือ? วิทยากรท่านตอบว่า ถ้าสมมติว่าเราเป็นเป็ดที่เดินบนบกก็ได้ ว่ายน้ำก็ได้ แล้วเป็ดอยากให้ไก่มาว่ายน้ำด้วย แต่ไก่ไม่ยอมลงมาสักที ทำให้เป็ดโมโหมาก

แล้ววิทยากรก็ถามเราว่า อย่างนี้คิดว่าเป็ดหรือไก่ที่บ้า บ้าเพราะอะไร ซึ่งครั้งนั้นทำให้เราได้รู้ว่าการคิดว่าคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติของเขา การเปลี่ยนธรรมชาติของคนอื่นจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ในการอบรมครั้งนั้นทำให้เราได้มุมมองใหม่ๆในการมองธรรมชาติของคน ซึ่งนั่นก็คือธรรมะ คือการเข้าใจธรรมชาติ นั่นเอง”

สำหรับผู้ที่คิดว่าธรรมะเป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติ แม่นาวจึงอยากบอกว่าการเข้าใจธรรมชาติของสิ่งรอบตัวเรา หมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบข้าง เข้าใจแล้วรับรู้และ “ทำใจ” ให้ยอมรับในสิ่งๆนั้นไม่ว่าจะเกิดหรือดับ ก็ถือว่าเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วยิ่งการใช้ชีวิตปัจจุบันที่ต้อง เร่งรีบ เรายิ่งต้องนำธรรมะเข้ามาใช้ให้มากขึ้น ทำให้เป็นธรรมชาติ อย่าฝืนธรรมชาติ แม่นาวเชื่อว่าคนที่สามารถนำธรรมชาติ มาผสมผสานในการใช้ชีวิตประจำวันจนเกิดความเคยชินแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติตามจะได้รู้ว่า ความจริงแล้วธรรมะก็คือธรรมชาติ ทุกคนสามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา