ตารางโครงการปฏิบัติธรรมปี 2563

27 November 2019

กำหนดการตารางคอร์สปฏิบัติธรรมปี 2563

ตารางปฏิบัติธรรม63

ประกอบด้วย 4 โครงการ ดังนี้

 1. อริยสัจภาวนา 1/2563  อาจารย์ธรรมธีระและอาจารย์อ้อ มีค่าใช้จ่ายค่าห้องพักจำนวน 3 คืน (โดยเฉลี่ย 2,000บาทต่อท่าน) รับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดที่คุณแดง 086-1904567
 2. โยคะวิถีพุทธ อาจารย์หนุ่มและทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รับผู้หญิง 32  ท่าน (ห้องนอนรวม ที่พักฟรี) ผู้ชาย 10 ท่าน (ห้องนอนรวมที่พักฟรี แต่ถ้าไม่ถึง 5 ท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดห้องรวมฟรีค่ะ) วันที่ 24 – 26 ก.ค. 2563 (มีอาหารเช้า กลางวัน เย็น ค่าอาหาร 1000 บาทต่อท่าน)
 3. อริยสัจภาวนา 2/2563 อาจารย์ธรรมธีระและอาจารย์อ้อ
 4. ผัสสะบริสุทธิ์ อาจารย์ศุภวรรณ รับผู้หญิง 32  ท่าน (ห้องนอนรวม ที่พักฟรี) ผู้ชาย 10 ท่าน (ห้องนอนรวมที่พักฟรี แต่ถ้าไม่ถึง 5 ท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดห้องรวมฟรีค่ะ) วันที่ 6 – 8 พ.ยง 2563 (มีอาหารเช้า กลางวัน เย็น ค่าอาหาร 1000 บาทต่อท่าน)หากผู้สมัครต้องการเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมสามารถจองห้องพักในราคาพิเศษกับทางรีสอร์ทได้โดยตรงค่ะ

จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาและเมตตา ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมในคอร์สต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

IMG_20191109_073855

โครงการเจ้าภาพอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน 50 ท่าน หัวละ 1,000 บาท ร่วมทั้งสิ้น 50,000 บาท

 1. เจ้าภาพหลัก 1 ท่าน 30,000 บาท
 2. เจ้าภาพรอง 2 ท่าน ท่านละ 10,000 บาท
 3. เจ้าภาพร่วม บริจาคตามกำลังทรัพย์

หากมีความประสงค์เป็นเจ้าภาพอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิ คุณแดง 086-1904567 หรือติดต่อเราทางเพจ https://www.facebook.com/rasameehangdhama

 


โครงการปฏิบัติธรรม ผัสสะบริสุทธิ์ 8 – 10 พ.ย. 2562

18 January 2019

โครงการปฏิบัติธรรม “ผัสสะบริสุทธิ์”

จัดโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับจีรังเฮลท์วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การถ่ายทอดแก่นธรรมของพุทธศาสนาด้วยภาษาร่วมสมัยที่เรียบง่าย พร้อมมีภาพ และเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจการปฏิบัติสติปัฏฐานอย่างง่ายดาย และชัดเจน ผู้ปฏิบัติจะสัมผัสถึงสภาวะ วิมุตติสุขได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจารย์จะประสานให้รู้ว่า นั่นคือ นิพพานชิมลอง

โดย อาจารย์ศุภวรรณ พ.พรรณวงศ์ กรีน

วันศุกร์ที่ 8 – วันอาทิตย์ที่10 พฤศจิกายน 2562

ณ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

tourwatthai (67)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้อบรมจะเรียนรู้เรื่องการทำงานของ ร่างกายและจิตใจ หรือ ขันธ์ ๕ ว่ามีการทำงานร่วมกันอย่างไร โดยชี้ให้เห็นว่า อริยสัจสี่ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) เป็นสัจธรรมที่เกิดในขันธ์ ๕ นี้อย่างไร   อริยสัจข้อที่ ๒ สมุทัย หรือ สาเหตุแห่งทุกข์ เป็นตัวที่สร้างปัญหาทำให้มนุษย์เป็นทุกข์อย่างมหันต์ได้อย่างไร เป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ “ติดคุกชีวิต” อย่างไร  นิโรธ จึงไม่ใช่อะไรมากไปกว่า “การแหกคุกชีวิตไปนิพพาน”  และสติปัฏฐานสี่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้เราแหกคุกชีวิต ไปสู่การพ้นทุกข์อย่างถาวรได้อย่างไร

วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562

9.00 – 10.00 น.              ลงทะเบียนหน้าแผนกต้อนรับ ณ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เข้าสู่โครงการ
“ผัสสะบริสุทธิ์” เพื่อเข้าห้องพักและเปลี่ยนเสื้อผ้า

10.00 -12.00 น.               พิธีเปิด แนะนำมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมและกฎระเบียบ

โดยคุณปาเมล่า โปม่าร์ รองประธานมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

โครงการปฏิบัติธรรมของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม โดยคุณล้วนชาย ว่องวานิช

12.00 – 13.30 น.              รับประทานอาหารกลางวัน “อาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ

13.30.00 – 15.15 น.         ปฏิบัติธรรม ช่วงที่ 1 โดยอาจารย์ศุภวรรณ กรีน

15.15 – 15.30 น.             พัก, ดื่มน้ำปานะ

15.-30 – 17.00 น.            ปฏิบัติธรรม ช่วงที่ 2 โดยอาจารย์ศุภวรรณ กรีน

17.00 – 18.30 น.             รับประทานอาหารเย็น

18.30 – 21.00 น.             สวดมนต์ทำวัตรเย็น (ปฏิบัติธรรม-ฟังธรรม)

 

วันเสาร์ที่ 9 พ.ย. 2562

6.15 – 7.30 น.                ออกกำลังกายรำไทเก๊ก โดย อ.ศุภวรรณ กรีน

7.30 – 9.30 น.                รับประทานอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ

9.30 – 12.00 น.               ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม

12.00 – 13.00 น.            รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ, พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 – 15.15 น.             ปฏิบัติธรรม ช่วงที่ 3

15.15 – 15.30 น.             พัก 15 นาที, ดื่มน้ำปานะ

15.30 – 17.00 น.             ปฏิบัติธรรม ช่วงที่ 4

17.00 – 18.30 น.             รับประทานอาหารเย็นเพื่อสุขภาพ

18.30 – 21.00 น.             สวดมนต์ทำวัตรเย็น (ปฏิบัติธรรม-ฟังธรรม)

 

วันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย. 2562

6.15 – 7.30 น.                ออกกำลังกายรำไทเก๊ก โดย อ.ศุภวรรณ กรีน

7.30 – 9.30 น.                รับประทานอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ

9.30 – 12.00 น.              ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม

12.00 – 13.30 น.             รับประทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ, พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 – 15.00 น.             ปฏิบัติธรรมช่วงสุดท้าย

ถาม-ตอบ พิธีปิดถ่ายรูปร่วมกัน Add Line กลุ่ม “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ป่วยโรคติดต่อ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้
 • โครงการปฏิบัติธรรมเน้นอาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารมังสวิรัติ
 • ที่พักทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดไว้ให้เป็นห้องนอนรวม โดยมีเจ้าภาพเป็นจีรังเฮลท์วิลเลจ หากต้องการแยกนอนพักเป็นส่วนตัวให้ติดต่อทางรีสอร์ทเอง (จ่ายเงินตรงกับทางรีสอร์ท)
 • ควรสวมใส่เสือและกางเกงที่เหมาะสมตามกาลเทศะ สะดวก สบาย เนื่องจากมีกิจกรรมออกกำลังกาย
 • เพื่อร่วมรณรงค์การอนุรักษ์โลกลดการใช้พลาสติก ควรนำขวดน้ำมาเอง และสามารถเติมน้ำดื่มได้ที่ตู้น้ำก่อนเข้าห้อง
 • เพื่อเป็นการแสดงความเคารพวิทยากรและอาจารย์ผู้สอน ควรเข้าห้องก่อนเริ่มปฏิบัติหรือฟังธรรมอย่างน้อย 10 นาที และไม่ควรเดินออกนอกห้องในระหว่างที่อาจารย์หรือวิทยากรสอนอยู่ ในแต่ละช่วงเวลาจะมีหยุดพักเบรกให้
 • แนะนำการเดินทาง ควรมาถึงสนามบินไม่เกิน 30 น. เพื่อให้ทันลงทะเบียนและเข้าร่วมโครงการ การเดินทางกลับ ควรจองตั๋วหลังเวลา 16.00 น. เผื่อเวลาการปิดโครงการและรถติด

สนใจติดตามสมัครโครงการปฏิบัติธรรม อริยสัจภาวนา ในปี 2562 

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189

กำหนดการในปี 2562

ผัสสะบริสุทธิ์ 8 – 10 พ.ย. 2562

สนใจสมัครปฏิบัติธรรมโครงการผัสสะบริสุทธิ์ได้ที่หน้าสมัครปฏิบัติธรรม

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างได้เลยค่ะ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมมาก่อน
    เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว (โปรดระบุ)
 •   ไม่เคยอบรมปฏิบัติธรรมกับทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมมาก่อน

 • ข้าพเจ้าเข้าใจกฎและระเบียบของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมที่กำหนดไว้แล้ว และขอสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายจิตใจเป็นปกติ หากมีปัญหาหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในระหว่างการฝึกอบรม ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเอาความผิดกับมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ไม่ว่ากรณีใดๆ


เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพอาหารผู้ปฏิบัติธรรมโครงการ “ผัสสะบริสุทธิ์” อ.ศุภวรรณ กรีน 3 วัน 2 คืน

8 November 2018

ผัสสะบริสุทธิ์ 3 วัน 2 คืน 

อ.ศุภวรรณ พ.พรรณวงศ์ กรีน

วันศุกร์ที่ 9 พ.ย. – 11 พ.ย. 2561

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จัดโครงการปฏิบัติธรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโครงการเจ้าภาพอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม 55 ท่าน

ยอดรวมค่าอาหาร 46,200บาท 

ณ วันที่ 8 พ.ย. 2561 นี้ มีเจ้าภาพอาหารดังรายนามต่อไปนี้

รายนามเจ้าภาพอาหาร โครงการปฏิบัติธรรม “ผัสสะบริสุทธิ์” ณ วันที่ 9 – 11 พ.ย. 2561
1. คุณศิระ ปัญญาวิภาส จำนวน 6,480 บาท
2. ทพญ.แพน สุ่นสวัสดิ์ จำนวน 2,000 บาท
3. คุณกุลฐ์สิริ ยอแสงรัตน์ จำนวน 3,000 บาท
4. คุณก่อเกียรติ เพิ่มสันติธรรม จำนวน 1,000 บาท
5. คุณนงนุช ชัยสิทธิฤกษ์ จำนวน 5,000 บาท
6. คุณสุธิดา ศรีพงศ์ จำนวน 5,000 บาท
7. คุณภัทรวุฒิ คุณภาวนา สุวรรรัตน์ จำนวน 1,000 บาท
8. คุณชยพล ปักษานนท์ และคุณณณุชา วัฒนธำรงค์ จำนวน 1,000 บาท
9. คุณศิรินาถ ลีละวัฒน์ จำนวน 3,000 บาท
10. คุณนวรัตน์ เมฆขยาย จำนวน 1,000 บาท
11. คุณสมใจ วงศ์ปัทมเจริญ จำนวน 2,000 บาท
12. คุณยุพาพร รักศิลปกิจ จำนวน 1,000 บาท
13. คุณจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย จำนวน 500 บาท
14. คุณนภาภรณ์ ปฏิภาภรณ์ จำนวน 1,000 บาท
15. คุณภูเทพ ปฏิภาภรณ์ จำนวน 500 บาท
16. คุณแสงนภา ปฏิภากรณ์ จำนวน 500 บาท
17. คุณลัคนา ศรีสวัสดิ์ จำนวน 500 บาท
18. คุณรุ่งทิพย์ โตวิวัฒน์ จำนวน 2,000 บาท
19. คุณวนิดา สุทธิวงสิงห์ จำนวน 2,000 บาท
20. คุณนภาพร คานะมี จำนวน 500 บาท
21. คุณเกยูร พรมกร จำนวน 500 บาท
22. คุณจงรักษ์ พรมกร จำนวน 500 บาท
23. คุณศรัณพร โศภนะศุกร์ และ คุณยุทธ วานิชานนท์ จำนวน 500 บาท
24. คุณธฤตชลกร ชภช้อย จำนวน 1,000 บาท
25. คุณทิพวรรณ มนัสธีรภาพ จำนวน 1,000 บาท
26. คุณธัญทิพย์ ทวีชัยเศรษฐ์ จำนวน 1,200 บาท
ปิดยอดสุดท้าย 2,600 บาท ด้วยคุณ Wanida Suttiwongsing ค่ะ

mde

 

เจ้าภาพเลี้ยงน้ำปานะ และขนมหวาน

1. กองบุญดรลัยหมั่นดี

2. คุณปาเมล่า โปม่าร์

3. คุณศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา

ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพในครั้งนี้คะ

จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอาหารผู้ปฏิบัติธรรมคะ

บริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

เลขที่บัญชี 853-209083-8

เจ้าภาพโครงการอาหารสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม

หากต้องการใบโมทนาบัตรสามารถติดต่อที่เจ้าหน้าที่ได้ที่ 053-290-099