พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย

การบรรลุธรรม..คือการเข้าถึงสัจธรรมความจริงแท้ตามธรรมชาติ..

…มันไม่ได้เป็นสิ่งวิเศษวิโสอะไร ไม่ใช่การเหาะเหินเดินอากาศ ไม่ใช่การมีหูทิพย์   ตาทิพย์

แค่เราเข้าใจธรรมชาติ   นี่แหละคือ การบรรลุธรรม”  พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.