“กระจกส่องกาย….อุบายธรรมส่องใจ”

Dhamma for Family25-3-12 120

                                                 โดย แม่ชีสุภาพ พันธ์หงษ์

ข้อคิดดีๆที่แม่ชีนันท่านฝากให้ผู้อ่านได้มองสิ่งแวดล้อมที่เกิด สถานการณ์ที่ใกล้ชิด  กับการ “น้อมเข้ามาใส่ตัว”  โดยใช้การมองมุมกลับ เพื่อให้มองเห็นถึงใจเขา – ใจเรา ซึ่งสามารถทำให้เราลด “ทิฐิ” ลงได้มาเลยทีเดียว


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.