ปี2555กิจกรรมวิปัสสนาโดยปรมัติถ์

การสร้างสติ ด้วยการรู้อารมณ์ แบบเย็นร้อน อ่อนแข็ง ไหวตึง อ.วัลลภ ท่านสอนปูพื้นฐานตั้งแต่ต้น แม้แต่คนที่ไม่รู้เรื่องธรรมมะมาก่อนสามารถเข้าใจได้

เพิ่มเติมด้วยการบรรยายเรื่อง”รหัสกรรม” ซึ่งน่าสนใจมาก เพระการกิด มันเนื่องมาจากเหตุและผล


Leave a Reply