การสร้างสติ ด้วยการรู้อารมณ์ แบบเย็นร้อน อ่อนแข็ง ไหวตึง อ.วัลลภ ท่านสอนปูพื้นฐานตั้งแต่ต้น แม้แต่คนที่ไม่รู้เรื่องธรรมมะมาก่อนสามารถเข้าใจได้

เพิ่มเติมด้วยการบรรยายเรื่อง”รหัสกรรม” ซึ่งน่าสนใจมาก เพระการกิด มันเนื่องมาจากเหตุและผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *