ปี2555 กิจกรรม Family Kids Camp

Family Kids Camp  ธรรมะสัมพันธ์ หรรษาเฮฮากันทั้งครอบครัว …กับทีมวิทยากร แม่ชีสุภาพ พันธ์หงษ์

Thinking Meditation สนุกคิด สนุกธรรม กับกิจกรรมเปลี่ยนจาก “ทำ” เป็น “ธรรม” ได้ข้อคิดธรรมมะจากชีวิตประจำวัน


Leave a Reply