ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ ค่ายเยาวชน เสริมศักยภาพจากภายใน เดือนเมษายน 2562

 

โครงการค่ายเยาวชน เสริมศักยภาพจากภายใน เป็นโครงการที่จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2562 โดยมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมได้วิทยากรจากทีมงานจีรังรีทรีท และทีมงานเทวาเธียเตอร์ มาร่วมจัดโปรแกรมค่ายเยาวชน ทำให้ได้กิจกรรมที่หลากหลาย มีประโยชน์ต่อเยาวชนในการพัฒนาความสามารถทั้งการอยู่ร่วมกัน การกล้าแสดงออก ภาวะผู้นำ ภาวะการเป็นผู้ตาม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคม

และหวังเป็นอย่างยิ่งที่ทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม จะได้รับความกรุณาจากวิทยากรในศาสตร์วิชาหลากหลายแขนงมาร่วมกันจัดโครงการดี ๆ แบบนี้ให้กับเยาวชนในสังคมอีกครั้งค่ะ

สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมหรือเจ้าภาพอาหารสำหรับการจัดค่าย แจ้งความประสงค์ได้ที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *