ประมวลภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม โยคะวิถีพุทธ ประจำเดือนกรกฏาคม 2562

การใช้โยคะเพื่อเกื้อกูลการฝึกปฏิบัติภาวนา ทำให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลาย เกิดสติ และสมาธิ

โดย ครูหนุ่ม และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะและพุทธวิถี

ณ. จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 

สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมหรือเจ้าภาพอาหารสำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธรรม แจ้งความประสงค์ได้ที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *