ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ จีรังฟื้นฟู 1 ในเดือนมีนาคม 2562

ธรรมชาติทุกสิ่งย่อมมีจุดสมดุล ที่จะค่อย ๆ ปรับคืนสู่ปกติ ดั่งนั้นการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติบำบัดคือการปรับสมดุลของร่างกายตามหลักการอย่างอ่อนโยนและเป็นธรรมชาติ โดยอาศัยตัวเร่งเป็นกิจกรรมบำบัดที่หลากหลาย อาทิ การล้างพิษทางอารมณ์ เพื่อปรับสมดุลอารมณ์ ผ่อนคลายจิตใจ คลายความตึงเครียด ขับความคิดลบ ๆ ออกจากจิตใต้สำนึก หรือ การฝึกโยคะ ลมปราณบู๋ตึ๊ง ช่วยให้หายใจได้ลึกขึ้น เซลล์ได้รับอาหารมากขึ้น กล้ามเนื้อผ่อนคลายมากขึ้น เป็นต้น

ซึ่งในโครงการจีรังฟื้นฟูยังมีกิจกรรมอีกหลายหลายที่ช่วยในการดูแลร่างกาย จิตใจและจิตอารมณ์ของท่านอย่างล้ำลึกโดยทุกกิจกรรมท่านจะได้เรียบรู้กับวิทยากรอย่างใก้ลชิด  สนใจร่วมโปรแกรมจีรังฟื้นฟู 2 ได้ในเดือนกันยายน 2562 ตามลิงค์นี้ค่ะ  สมัครปฏิบัติธรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *