ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ จีรังฟื้นฟู 2 ในเดือนกันยายน 2562

ธรรมชาติทุกสิ่งย่อมมีจุดสมดุล ที่จะค่อย ๆ ปรับคืนสู่ปกติ ดังนั้นการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติบำบัดคือการปรับสมดุลของร่างกายตามหลักการอย่างอ่อนโยนและเป็นธรรมชาติ โดยอาศัยตัวเร่งเป็นกิจกรรมบำบัดที่หลากหลาย อาทิ การล้างพิษทางอารมณ์ เพื่อปรับสมดุลอารมณ์ ผ่อนคลายจิตใจ คลายความตึงเครียด ขับความคิดลบ ๆ ออกจากจิตใต้สำนึก การฝึกศิลปะ การฝึกโยคะ ปาฏิหาร์ยแห่งลมหายใจ ช่วยให้หายใจได้ลึกขึ้น เซลล์ได้รับอาหารมากขึ้น กล้ามเนื้อผ่อนคลายมากขึ้น เป็นต้น

ซึ่งในโครงการจีรังฟื้นฟูยังมีกิจกรรมอีกหลายหลายที่ช่วยในการดูแลร่างกาย จิตใจและจิตอารมณ์ของท่านอย่างล้ำลึกโดยทุกกิจกรรมท่านจะได้เรียบรู้กับวิทยากรอย่างใกล้ชิด …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *