ประมวลภาพกิจกรรมของโครงการผัสสะบริสุทธิ์

ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่  15-17 พฤศจิการยน 2556

โครงการนี้หลายท่านบอว่าสนุกมาก กับการสอนสไตล์อ.ศุภวรรณที่ดุเดือดและตรงไปตรงมา ด้วยการปฏิบัตธรรมในรูปแบบของผู้หญิงที่เป็นฆาราวาส ซึ่งอยู่ในสถานะหลายหน้าที่ หลายบทบาท เป็นทั้งแม่ของลูก เป็นทั้งภรรยา เป็นทั้งอาจารย์ และเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนนึง   I am Nothing  จึงเป็นไฮไลท์ของหัวข้อธรรมะบรรยาย กับการเปรียบเทียบความสำคัญและการลดตัวตนลง

น่าเสียดายมากกัผู้ที่พลาดโครงกานี้เพราะเราจัดขึ้นปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

เรามชมภาพบรรยากาศกันค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *