เสร็จสิ้นกับไปแล้วกับโครงการ “มัคคานุคา-ผู้เดินตามรอยมรรค”(พื้นฐาน)

ที่เราจัดขึ้นวันที่ 18-21 กันยายน 2556

เรามชมภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *