ปี 2556 โครงการมัคคานุคา(พื้นฐาน)

เสร็จสิ้นกับไปแล้วกับโครงการ “มัคคานุคา-ผู้เดินตามรอยมรรค”(พื้นฐาน)

ที่เราจัดขึ้นวันที่ 18-21 กันยายน 2556

เรามชมภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะ


Leave a Reply