DSC_4019

ภาพกิจกรรมโครงการอริยมรรค อริยผล

โดยหลวงพ่อจำเนียร สีลเสฐโส ด้วยความเมตตาของหลวงพ่อทำให้พวกเราได้รับทั้งความปิติการปฏิบัติธรรม

โครงการจัดขึ้นวันที่ 5-8 ตุลาคม 2556

มาชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.