ปี 2556 โครงการ มรรคจิต ครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการมรรคจิต จัดขึ้นวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2556

โดยพะรอาจารย์นิวัติ สุเมธโส และพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย

กิจกรรมดีๆที่ทำให้คุณรู้จักจิตของตัวเอง

 


Leave a Reply