เริ่มต้นปีกับกิจกรรมธรรมมะดีๆในโครงการ   Dhamma for Family 

เรียกได้ว่าโครงการนี้มีเสียงตอบรับที่ดีอย่างล้นหลาม จากคุณพ่อ คุณแม่ และแม้แต่ตัวน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมเอง ที่ได้ทั้งวิธีคิด ความสนุก และสายใยรัก…

จากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 120 ชีวิต  ซึ่งทุกคนล้วนแล้วแต่มีความต่าง…ไม่ว่าจะเป็นความ..ต่างครอบครัว….  ต่างวัย….. ต่างความคิด…..

จึงทำให้เกิด “บทสรุปของความต่าง” ที่เรียกว่า  The Power of difference  ซึ่ง “ต่าง” คน “ต่าง” ก็ได้ข้อธรรมเฉพาะตน

พียงคุณเข้าใจและยอมรับในความ -ต่าง- ของธรรมชาติ (ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งแวดล้อม) เมื่อคุณยอมรับคุณจะรู้จักการให้อภัย และสามารถจัดการกับปัญหาได้ ทั้งภายในและภายนอก


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *