คอร์สกายคตาสติและอายตนะวิปัสสนา เน้นดูอสุภฐานกาย(โดยพระอาจารย์นิวัติ สุเมธโส) แล้วดิ่งลึกเข้าไปสู่ฐานจิต

(โดยการนำของพ่อครูบัญชา ตั้งวงศ์ไชย)  เป็นการปฏิบัติธรรมที่ล้ม ลุก คุก คลาน กันเลยทีเดียว

แต่ดูสีหน้าของผู้ปฏิบัติที่ต่อสู้กับตัวเองจนถึงวันสุดท้าย ดูทุกคนเบิกบาน และมีความสุขมากทีเดียว…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *