ประมวลภาพกิจกรรมของโครงการผัสสะบริสุทธิ์

ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่  9 – 11 พฤศจิการยน 2561

โครงการนี้หลายท่านบอกว่าสนุกมาก กับการสอนสไตล์อ.ศุภวรรณที่ตรงไปตรงมา กระตุ้นให้ตื่นตัว เห็นชัดเจนกับความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน ที่มีสถานะหลายหน้าที่ หลายบทบาท โดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นทั้งแม่ของลูก เป็นทั้งภรรยา เป็นทั้งอาจารย์ และเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนนึง

พาตัว พาใจ กลับบ้าน

ตัวใจต้องดูแล ต่างจากตัวกายอย่างไร….พบคำตอบได้ที่โครงการผัสสะบริสิทธิ์

ผู้ที่พลาดโครงการนี้ สามารถสมัครปฏิบัติธรรมได้ในปี 2562 ค่ะ

สม้ครปฏิบัติธรรม

เรามาชมภาพบรรยากาศกันค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *