ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ มรรคจิต ครั้งที่  2  จัดขึ้นวันที่ 26-29 เมษายน 2555

ท่านที่เคยเข้าปฏิบัติ มัจะคุ้นหูกับคำว่า “ตั้งมั่น และ เฝ้ามอง” ..อารมณ์ของจิตที่จะเกิดขึ้นตามอุบายวิธี เพียงแค่เรา  “สักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าเห็น ไม่ตัดสิน” เพื่อกระบวนการเข้าไปสูจิตในจิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *