ปี 2561 ภาพโยคะวิถีพุทธ

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ โยคะวิถีพุทธ 2561

ทำเท่าที่ทำได้ สำรวจกายของเรา สำรวจใจของเรา โยคะวิถีพุทธช่วยเกื้อกูลร่างกายให้ผ่อนคลายเข้าสู่การปฏิบัติภาวนาได้อย่างมีความสุข


Leave a Reply