ครูหนุ่ม0

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ โยคะวิถีพุทธ 2561

ทำเท่าที่ทำได้ สำรวจกายของเรา สำรวจใจของเรา โยคะวิถีพุทธช่วยเกื้อกูลร่างกายให้ผ่อนคลายเข้าสู่การปฏิบัติภาวนาได้อย่างมีความสุข


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.