ขอเรียนเชิญท่านญาติธรรมทุกท่าน เข้าร่วมปฏิบัติธรรม โครงการ “มัคคานุคา ผู้เดินตามรอยมรรค” เดินตามรอยมรรค ตามวันและเวลาดังกล่าวท่านสามารถ เรียนดูรายละเอียดของคอร์ส จาเลิ้งค์ที่แนบมานี้ค่ะ

http://www.rasameehangdhama.org/?page_id=178

มัคคานุคา57
มัคคานุคา “ผู้เดินตามมรรค” เข้ม 26 – 29 มิถุนายน 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *