โครงการปฏิบัติธรรม Dhamma for family  โครงการปฏิบัติธรรมดีๆที่มีทั้งความสุข ทั้งได้สาระ จริยธรรม และสายสัมพันธ์ในครอบครัว นำทีมวิทยากรโดย แม่ชี สุภาพ พันธ์หงส์ สายการปฏิบัติหลวงพ่อทูล ขิปปัณโญ  เป็นโครงการที่เรียกได้ว่าเป็นธรรมะหรรษาให้แง่คิด

โครงการ Dhamma foe fMILY
โครงการ Dhamma foe fMILY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *