โครงการปฏิบัติธรรมผัสสะบริสุทธิ์

8 พฤศจิกายน ถึง 10 พฤศจิกายน 2562

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อาจารย์ศุภวรรณ กรีน

พาตัว พาใจ กลับบ้าน บ้านเดิมที่แท้จริง ที่จิตเป็นประภัสสร
เจอรี่หลอกลวง
ไม่จริง
ไม่ใช่
ไม่เอา

ขอให้หลับหู หลับตา ทู่ซี่ทำไป..นะค่ะ

ประมวลภาพกิจกรรม “ผัสสะบริสุทธิ์”

สนใจติดตามสมัครโครงการปฏิบัติธรรม อริยสัจภาวนา ในปี 2562 

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189

กำหนดการในปี 2563

ผัสสะบริสุทธิ์ 6 – 8 พ.ย. 2563

สนใจสมัครปฏิบัติธรรมโครงการผัสสะบริสุทธิ์ได้ที่หน้าสมัครปฏิบัติธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *