ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์หรือบูชาพระกริ่ง เพื่อเป็นงบในโครงการซ่อมแซมบูรณะอาคารปฏิบัติธรรมวิหารทิพยมนต์

DSCN4524

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์บรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงพระรัตนตรัยตามหลักแห่งพุทธบริษัทอันดีงาม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยหลักมนุษยธรรม อาทิ การจัดคอร์สปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนและการฝึกภาวนากัมมัฏฐาน การจัดโปรแกรมจีรังฟื้นฟู เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะพักฟื้น เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆข้างต้นทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อเป็นธรรมทานไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

ณ ปัจจุบัน วันที่ 1 พ.ย. 2562  วิหารทิพยมนต์ มีรายการที่ต้องซ๋อมแซมดังนี้

เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพซ่อมบำรุงหอธรรมวิหารทิพยมนต์ และห้องปฏิบัติธรรมอนาลยา ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยมีรายการซ่อมแซมดังนี้

 1. งานหลังคารั่ว (ทากันซึม) และค่าแรง รวม 30,000 บาท

– เจ้าภาพงานทากันซึมที่หลังค่า 30 กอง กองละ 1,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

 1. งานทาน้ำยากันซึมพระธาตุและซ่อมอิฐที่ผุ 40,000 บาท

– เจ้าภาพงานทาน้ำยากันซึมพระธาตุ 30 กอง กองละ 1,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

– เจ้าภาพซ่อมอิฐที่ผุ ก้อนละ 100 บาท จำนวน 100 ก้อน หรือตามแต่กำลังศรัทธรา

 1. งานทำบานประตูหน้าวิหารทิพยมนต์ 2 บาน 70,000 บาท

– เจ้าภาพงานทำประตูหน้าวิหาร 7 กอง กองละ 10,000 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธรา

 1. งานเปลี่ยนมุ้งลวดประตูห้องปฏิบัติธรรม 12 บาน 90,000บาท

– เจ้าภาพงานเปลี่ยนมุ้งลวดประตูห้องปฏิบัติธรรม 1 บาน ราคา 7,500 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา

 1. งานซ่อมวงกบและบานประตู 24 บาน 15,000 บาท

– เจ้าภาพงานซ่อมวงกบและบานประตู บานละ 625 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา

 1. งานทำสีประตู หน้าต่าง ห้องปฏิบัติธรรม 50 บาน 30,000 บาท

– เจ้าภาพกระป๋องสีทาประตูหน้าต่างห้องปฏิบัติธรรม กระป๋องละ 500 บาท จำนวน 10 กระป๋อง

– เจ้าภาพทาสีประตูหน้าต่างห้องปฏิบัติธรรม กองละ 500 บาท  จำนวน 50 กอง

 1. งานซ่อมฝ้าเพดานวิหารทิพยมนต์ 45,000 บาท

– เจ้าภาพฝ้าเพดานวิหารทิพยมนต์ แผ่นละ 100 บาท จำนวน 450 แผ่น

 1. งานทาน้ำยากันซึม ผนังอิฐห้องปฏิบัติธรรมรวมค่าแรง 40,000 บาท

– เจ้าภาพน้ำยาทากันซึมถังละ 4,000 บาท จำนวน 5 ถัง

– เจ้าภาพงานทาน้ำยากันซึมห้องปฏิบัติธรรม 100 บาท จำนวน 20 งาน

 1. งานทาสีภายในห้องปฏิบัติธรรม 40,000 บาท

-เจ้าภาพสีทาภายใน TOA จำนวน 6 ถัง ถังละ 3,400 บาท

– เจ้าภาพงานทาสีภายในห้องปฏิบัติธรรมงานละ 500 บาท จำนวน 40 งาน

โดยงบประมาณการณ์ทั้งสิ้น 4 แสนบาท ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งรายละเอียดมาทางไลน์มูลนิธิค่ะ

 1. ชื่อนามสกุล 
 2. ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการไหน
 3. ต้องการใบอนุโมทนาไหม (ไม่สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้)

 

บริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

เลขที่บัญชี 853-209083-8

หรือสนใจบูชาพระกริ่ง ตามรายละเอียดนี้

S__83763210 S__83763212 S__83763213 S__83763214 S__83763215 S__83763216

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่  086-1904567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *