ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติธรรมอนาลยาวิหารทิพยมนต์
miracle8

ตลอดระยะเวลา 12 ปี วิหารทิพยมนต์ได้รองรับผู้ปฏิบัติธรรมหลายหมื่นท่าน อาคารจึงเกิดชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา
คณะนี้ทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจึงเห็นถึงความสำคัญที่ต้องมีการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารวิหารทิพยมนต์เพื่อให้คงความสมบูรณ์ ความสะดวก สบาย และใช้งานรองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมได้ต่อไปอีกกว่า 10 ปี

1. งานหลังคารั่ว (ทากันซึม) และค่าแรง รวม 30,000 บาท
– เจ้าภาพงานทากันซึมที่หลังค่า 30 กอง กองละ 1,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

2. งานทาน้ำยากันซึมพระธาตุและซ่อมอิฐที่ผุ 40,000 บาท
– เจ้าภาพงานทาน้ำยากันซึมพระธาตุ 30 กอง กองละ 1,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
– เจ้าภาพซ่อมอิฐที่ผุ ก้อนละ 100 บาท จำนวน 100 ก้อน หรือตามแต่กำลังศรัทธา

3. งานทำบานประตูหน้าวิหารทิพยมนต์ 2 บาน 70,000 บาท
– เจ้าภาพงานทำประตูหน้าวิหาร 7 กอง กองละ 10,000 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา

4. งานเปลี่ยนมุ้งลวดประตูห้องปฏิบัติธรรม 12 บาน 90,000บาท
– เจ้าภาพงานเปลี่ยนมุ้งลวดประตูห้องปฏิบัติธรรม 1 บาน ราคา 7,500 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา

5. งานซ่อมวงกบและบานประตู 24 บาน 15,000 บาท
– เจ้าภาพงานซ่อมวงกบและบานประตู บานละ 625 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา

6. งานทำสีประตู หน้าต่าง ห้องปฏิบัติธรรม 50 บาน 30,000 บาท
– เจ้าภาพกระป๋องสีทาประตูหน้าต่างห้องปฏิบัติธรรม กระป๋องละ 500 บาท จำนวน 10 กระป๋อง
– เจ้าภาพทาสีประตูหน้าต่างห้องปฏิบัติธรรม กองละ 500 บาท จำนวน 50 กอง

7. งานซ่อมฝ้าเพดานวิหารทิพยมนต์ 45,000 บาท
– เจ้าภาพฝ้าเพดานวิหารทิพยมนต์ แผ่นละ 100 บาท จำนวน 450 แผ่น

8. งานทาน้ำยากันซึม ผนังอิฐห้องปฏิบัติธรรมรวมค่าแรง 40,000 บาท
– เจ้าภาพน้ำยาทากันซึมถังละ 4,000 บาท จำนวน 5 ถัง
– เจ้าภาพงานทาน้ำยากันซึมห้องปฏิบัติธรรม 100 บาท จำนวน 20 งาน

9. งานทาสีภายในห้องปฏิบัติธรรม 40,000 บาท
-เจ้าภาพสีทาภายใน TOA จำนวน 6 ถัง ถังละ 3,400 บาท
– เจ้าภาพงานทาสีภายในห้องปฏิบัติธรรมงานละ 500 บาท จำนวน 40 งาน

ผู้ร่วมบริจาคตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับพระกริ่งรัศมีเนื้อนวโลหะ พร้อมใบอนุโมทนาบัตร (ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้)

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิ คุณแดง 086-1904567 หรือติดต่อเราทางเพจ https://www.facebook.com/rasameehangdhama

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

Addline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *