โครงการซ่อมแซมบูรณะอาคารปฏิบัติธรรมวิหารทิพยมนต์

1 November 2019

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์หรือบูชาพระกริ่ง เพื่อเป็นงบในโครงการซ่อมแซมบูรณะอาคารปฏิบัติธรรมวิหารทิพยมนต์

DSCN4524

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์บรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงพระรัตนตรัยตามหลักแห่งพุทธบริษัทอันดีงาม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยหลักมนุษยธรรม อาทิ การจัดคอร์สปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนและการฝึกภาวนากัมมัฏฐาน การจัดโปรแกรมจีรังฟื้นฟู เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะพักฟื้น เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆข้างต้นทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อเป็นธรรมทานไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

ณ ปัจจุบัน วันที่ 1 พ.ย. 2562  วิหารทิพยมนต์ มีรายการที่ต้องซ๋อมแซมดังนี้

เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพซ่อมบำรุงหอธรรมวิหารทิพยมนต์ และห้องปฏิบัติธรรมอนาลยา ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดยมีรายการซ่อมแซมดังนี้

 1. งานหลังคารั่ว (ทากันซึม) และค่าแรง รวม 30,000 บาท

– เจ้าภาพงานทากันซึมที่หลังค่า 30 กอง กองละ 1,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

 1. งานทาน้ำยากันซึมพระธาตุและซ่อมอิฐที่ผุ 40,000 บาท

– เจ้าภาพงานทาน้ำยากันซึมพระธาตุ 30 กอง กองละ 1,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

– เจ้าภาพซ่อมอิฐที่ผุ ก้อนละ 100 บาท จำนวน 100 ก้อน หรือตามแต่กำลังศรัทธรา

 1. งานทำบานประตูหน้าวิหารทิพยมนต์ 2 บาน 70,000 บาท

– เจ้าภาพงานทำประตูหน้าวิหาร 7 กอง กองละ 10,000 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธรา

 1. งานเปลี่ยนมุ้งลวดประตูห้องปฏิบัติธรรม 12 บาน 90,000บาท

– เจ้าภาพงานเปลี่ยนมุ้งลวดประตูห้องปฏิบัติธรรม 1 บาน ราคา 7,500 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา

 1. งานซ่อมวงกบและบานประตู 24 บาน 15,000 บาท

– เจ้าภาพงานซ่อมวงกบและบานประตู บานละ 625 บาท หรือตามแต่กำลังศรัทธา

 1. งานทำสีประตู หน้าต่าง ห้องปฏิบัติธรรม 50 บาน 30,000 บาท

– เจ้าภาพกระป๋องสีทาประตูหน้าต่างห้องปฏิบัติธรรม กระป๋องละ 500 บาท จำนวน 10 กระป๋อง

– เจ้าภาพทาสีประตูหน้าต่างห้องปฏิบัติธรรม กองละ 500 บาท  จำนวน 50 กอง

 1. งานซ่อมฝ้าเพดานวิหารทิพยมนต์ 45,000 บาท

– เจ้าภาพฝ้าเพดานวิหารทิพยมนต์ แผ่นละ 100 บาท จำนวน 450 แผ่น

 1. งานทาน้ำยากันซึม ผนังอิฐห้องปฏิบัติธรรมรวมค่าแรง 40,000 บาท

– เจ้าภาพน้ำยาทากันซึมถังละ 4,000 บาท จำนวน 5 ถัง

– เจ้าภาพงานทาน้ำยากันซึมห้องปฏิบัติธรรม 100 บาท จำนวน 20 งาน

 1. งานทาสีภายในห้องปฏิบัติธรรม 40,000 บาท

-เจ้าภาพสีทาภายใน TOA จำนวน 6 ถัง ถังละ 3,400 บาท

– เจ้าภาพงานทาสีภายในห้องปฏิบัติธรรมงานละ 500 บาท จำนวน 40 งาน

โดยงบประมาณการณ์ทั้งสิ้น 4 แสนบาท ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งรายละเอียดมาทางไลน์มูลนิธิค่ะ

 1. ชื่อนามสกุล 
 2. ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการไหน
 3. ต้องการใบอนุโมทนาไหม (ไม่สามารถใช้ในการลดหย่อนภาษีได้)

 

บริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

เลขที่บัญชี 853-209083-8

หรือสนใจบูชาพระกริ่ง ตามรายละเอียดนี้

S__83763210 S__83763212 S__83763213 S__83763214 S__83763215 S__83763216

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่  086-1904567


งานฉลองสมโภช สั่งจองวัตถุมงคล

6 October 2019

พระกริ่งรัศมี

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเนื่องในโอกาสฉลองสมโภช พระเจดีย์รัศมีแห่งธรรมและวิหารทิพย์มนต์ โดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคำสอนแห่งองค์บรมศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงพระรัตนตรัยตามหลักแห่งพุทธบริษัทอันดีงาม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยหลักมนุษยธรรม อาทิ การจัดคอร์สปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนและการฝึกภาวนากัมมัฏฐาน การจัดโปรแกรมจีรังฟื้นฟู เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะพักฟื้น เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆข้างต้นทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อเป็นธรรมทานไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่อย่างใด

2

ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรมเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อใช้ในกิจกรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีมากขึ้น มีลักษณะเป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นบนคือ “วิหารทิพย์มนต์” เป็นที่แสดงพระธรรมเทศนาและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาองค์พระประธาน “พระพุทธนาคราชา” เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ประทับนั่งปางนาคปรกหล่อด้วยโลหะสำริดที่มีงดงามเป็นที่สุด ด้านนอกพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานองค์พระธาตุ “เจดีย์รัศมีแห่งธรรม” ส่วนชั้นล่างคือ “ห้องปฏิบัติธรรมอนาลายา” ตัวอาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมอย่างศิลปะล้านนาประยุกต์ที่มีความงดงามทรงคุณค่ายิ่ง โดยวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ กระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ รวมระยะเวลาดำเนินงานก่อสร้าง ๑๑ ปี บัดนี้ทางมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจึงมีหมายกำหนดการงานพิธีฉลองสมโภชขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเป็นนิมิตรหมายแห่งการสานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมสืบไป

miracle12

ในวาระโอกาสนี้ถือเป็นมหาอุดมมงคลฤกษ์ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรมจึงดำริสร้างวัตถุมงคลชุดพิเศษเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไปตราบเท่า ๕๐๐๐ พระวัสสา

วัตถุมงคลที่จัดสร้างในวาระโอกาสอันสำคัญนี้ได้แก่

๑. “พระกริ่งรัศมี” เป็นพระกริ่งใหญ่ที่มีความอลังการสง่างามสร้างขึ้นตามพุทธลักษณะขององค์พระไภษัชยคุรุพระพุทธเจ้าแห่งนิกายมหายานที่ได้รับเผยแพร่สืบมาในดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อครั้งโบราณกาล ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธานุภาพว่าสามารถป้องกันภยันตรายทั้งปวงตลอดจนสามารถอาราธนาแช่องค์พระกริ่งลงในน้ำสะอาดให้กลายเป็นน้ำทิพย์มนต์ศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคภัยร้ายแรงให้ทุเลาเบาบางลงจนหายได้เร็ววัน จำนวนการสร้าง เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำแก่เงินและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๑๐๘ องค์ (ให้จองบูชาองค์ละ ๔,๐๐๐ บาท)

ภาพนิ่ง8

๒. “พระชัยวัฒน์บุญเพิ่มพูน” มีพุทธลักษณะแบบศิลปะล้านนาในอิริยาบถปางสมาธิที่งดงาม หมายถึงปัญญาญาณเป็นเครื่องคุ้มภัยพิบัติทั้งปวง การสร้างพระชัยวัฒน์มีมาแต่ครั้งโบราณเพื่อเป็นพุทธบูชาและพกพาติดตัวเป็นเครื่องป้องกันภยันตรายและให้บังเกิดโชคลาภวาสนาบารมี ดังพระนามพระชัยวัฒน์อันหมายถึงมีชัยชนะและเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพร องค์พระมีขนาดเล็กกระทัดรัดจึงเหมาะกับการอาราธนาห้อยขึ้นคอได้ทุกเพศทุกวัย จำนวนการสร้าง เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำแก่เงินและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๑๐๘ องค์ (ให้จองบูชาองค์ละ ๑,๐๐๐ บาท)

ภาพนิ่ง9

๓. “พระกริ่งมหาฤๅษี” คือรูปแทนองค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ สืบเนื่องจากมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมได้ดำเนินวิถีธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ชีวิตเปี่ยมสุขปลอดโรคภัยตามแบบอย่างขององค์บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ศาสตร์แห่งการรักษาที่สืบทอดมายาวนานยังประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างประมาณมิได้ การสร้างรูปเคารพครั้งนี้จึงเป็นการนอบน้อมอย่างยิ่งต่อองค์บรมครูและเป็นขวัญกำลังใจอันประเสริฐต่อผู้เจริญตามรอยมหาฤๅษี จำนวนการสร้าง เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำแก่เงินและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๑๐๘ องค์ (ให้จองบูชาองค์ละ ๓,๐๐๐ บาท)

ภาพนิ่ง10

๔. “พระปิดตาวาสนาดี” เป็นความเชื่อถือศรัทธามาแต่โบราณในดินแดนสุวรรณภูมินี้ที่ได้สร้างรูปเคารพของพระอริยะสงฆ์สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกพระนามว่าพระภควัมบดีเป็นผู้มีเดชบารมีอิทธิฤทธิ์สูงส่งด้วยบำเพ็ญตบะเดชะอย่างแก่กล้ามีภูมิธรรมปัญญาญาณแตกฉานจนสำเร็จบรรลุอรหันต์ ปริศนาธรรมแห่งรูปเคารพอันเป็นอมตะนี้บังเกิดพลานุภาพเป็นนิรันตรายคือแคล้วคลาดปราศจากภยันตรายทั้งปวง อีกทั้งเป็นโภคทรัพย์โดดเด่นด้านเมตตามหานิยม เสริมส่งวาสนาบารมี ดังรูปลักษณ์ขององค์พระที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ในอิริยาบทเข้าภาวนากัมมัฏฐานท่าขัดสมาธิและมือทั้งสองยกขึ้นปิดหู ตา จมูก ปาก เป็นนัยยะทางธรรมที่ล้ำลึกยิ่งนัก อานุภาพแห่งองค์พระปิดตานี้สูงส่งจนเป็นที่นิยมแสวงหาพกพาติดตัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยเดินทางไกลได้โชคหนุนดวงไม่ให้ตกยกยอไหว้ได้สมดังใจปรารถนา เป็นพระปิดตาเสริมสร้างบุญวาสนาให้ดียิ่งขึ้นไป จำนวนการสร้าง เนื้อว่าน ๑๐๘ ผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ผังพลอยและหินเสริมธาตุหนุนดวง พิมพ์ใหญ่ จำนวน ๒๕๐ องค์ พิมพ์เล็ก จำนวน ๒๕๐ องค์ (ให้จองบูชา พิมพ์ใหญ่องค์ละ ๕๐๐ บาท, พิมพ์เล็กองค์ละ ๓๐๐ บาท)

ภาพนิ่ง11

ติดต่อขอจองบูชาวัตถุมงคล

เบอร์โทรติดต่อ : คุณแป๋ม 062-2392889, คุณเอ๋ 080-7902623

***หมายเหตุ : สามารถรับวัตถุมงคลได้ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ภายหลังเสร็จพิธีฉลองสมโภชเป็นต้นไป (กรณีให้จัดส่งคิดอัตราค่าจัดส่ง EMS องค์ละ ๕๐ บาททั่วประเทศ)