โครงการปฏิบัติธรรม ผัสสะบริสุทธิ์ 9 – 11 พ.ย. 2561

12 November 2018

โครงการปฏิบัติธรรมผัสสะบริสุทธิ์

9 พฤศจิกายน ถึง 11 พฤศจิกายน 2561

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อาจารย์ศุภวรรณ กรีน

พาตัว พาใจ กลับบ้าน บ้านเดิมที่แท้จริง ที่จิตเป็นประภัสสร
เจอรี่หลอกลวง
ไม่จริง
ไม่ใช่
ไม่เอา

ประมวลภาพกิจกรรม “ผัสสะบริสุทธิ์”

สนใจติดตามสมัครโครงการปฏิบัติธรรม อริยสัจภาวนา ในปี 2562 

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189

กำหนดการในปี 2562

ผัสสะบริสุทธิ์ 8 – 10 พ.ย. 2562

สนใจสมัครปฏิบัติธรรมโครงการผัสสะบริสุทธิ์ได้ที่หน้าสมัครปฏิบัติธรรม


เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพอาหารผู้ปฏิบัติธรรมโครงการ “ผัสสะบริสุทธิ์” อ.ศุภวรรณ กรีน 3 วัน 2 คืน

8 November 2018

ผัสสะบริสุทธิ์ 3 วัน 2 คืน 

อ.ศุภวรรณ พ.พรรณวงศ์ กรีน

วันศุกร์ที่ 9 พ.ย. – 11 พ.ย. 2561

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ร่วมกับ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จัดโครงการปฏิบัติธรรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโครงการเจ้าภาพอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม 55 ท่าน

ยอดรวมค่าอาหาร 46,200บาท 

ณ วันที่ 8 พ.ย. 2561 นี้ มีเจ้าภาพอาหารดังรายนามต่อไปนี้

รายนามเจ้าภาพอาหาร โครงการปฏิบัติธรรม “ผัสสะบริสุทธิ์” ณ วันที่ 9 – 11 พ.ย. 2561
1. คุณศิระ ปัญญาวิภาส จำนวน 6,480 บาท
2. ทพญ.แพน สุ่นสวัสดิ์ จำนวน 2,000 บาท
3. คุณกุลฐ์สิริ ยอแสงรัตน์ จำนวน 3,000 บาท
4. คุณก่อเกียรติ เพิ่มสันติธรรม จำนวน 1,000 บาท
5. คุณนงนุช ชัยสิทธิฤกษ์ จำนวน 5,000 บาท
6. คุณสุธิดา ศรีพงศ์ จำนวน 5,000 บาท
7. คุณภัทรวุฒิ คุณภาวนา สุวรรรัตน์ จำนวน 1,000 บาท
8. คุณชยพล ปักษานนท์ และคุณณณุชา วัฒนธำรงค์ จำนวน 1,000 บาท
9. คุณศิรินาถ ลีละวัฒน์ จำนวน 3,000 บาท
10. คุณนวรัตน์ เมฆขยาย จำนวน 1,000 บาท
11. คุณสมใจ วงศ์ปัทมเจริญ จำนวน 2,000 บาท
12. คุณยุพาพร รักศิลปกิจ จำนวน 1,000 บาท
13. คุณจรูญลักษณ์ ศรีวิชัย จำนวน 500 บาท
14. คุณนภาภรณ์ ปฏิภาภรณ์ จำนวน 1,000 บาท
15. คุณภูเทพ ปฏิภาภรณ์ จำนวน 500 บาท
16. คุณแสงนภา ปฏิภากรณ์ จำนวน 500 บาท
17. คุณลัคนา ศรีสวัสดิ์ จำนวน 500 บาท
18. คุณรุ่งทิพย์ โตวิวัฒน์ จำนวน 2,000 บาท
19. คุณวนิดา สุทธิวงสิงห์ จำนวน 2,000 บาท
20. คุณนภาพร คานะมี จำนวน 500 บาท
21. คุณเกยูร พรมกร จำนวน 500 บาท
22. คุณจงรักษ์ พรมกร จำนวน 500 บาท
23. คุณศรัณพร โศภนะศุกร์ และ คุณยุทธ วานิชานนท์ จำนวน 500 บาท
24. คุณธฤตชลกร ชภช้อย จำนวน 1,000 บาท
25. คุณทิพวรรณ มนัสธีรภาพ จำนวน 1,000 บาท
26. คุณธัญทิพย์ ทวีชัยเศรษฐ์ จำนวน 1,200 บาท
ปิดยอดสุดท้าย 2,600 บาท ด้วยคุณ Wanida Suttiwongsing ค่ะ

mde

 

เจ้าภาพเลี้ยงน้ำปานะ และขนมหวาน

1. กองบุญดรลัยหมั่นดี

2. คุณปาเมล่า โปม่าร์

3. คุณศิริวรรณ ศรีสัจจะเลิศวาจา

ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพในครั้งนี้คะ

จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพอาหารผู้ปฏิบัติธรรมคะ

บริจาคได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี “มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม”

เลขที่บัญชี 853-209083-8

เจ้าภาพโครงการอาหารสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม

หากต้องการใบโมทนาบัตรสามารถติดต่อที่เจ้าหน้าที่ได้ที่ 053-290-099


โครงการปฏิบัติธรรม อริยสัจภาวนา 2561

30 September 2018

โครงการปฏิบัติธรรมอริยสัจภาวนา 

19 กันยายน ถึง 22 กันยายน 2561

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์
อาจารย์อ้อ ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์

การฝึกตามกำหนดรู้ รูปนาม ในทวารทั้ง 6 อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะนั่งสมาธิ เดินจงกรม หรือกำหนดอิริยาบถย่อย เมื่อตามกำหนดรู้ไปเรื่อย ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ปัญญาของผู้ปฏิบัติก็จะเพิ่มระดับขึ้น โดยได้เห็นตามความเป็นจริงว่า ทุกรูปนามที่ตนเฝ้ากำหนดรู้ ตามดู ตามเห็นนั้น ทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ไตรลักษณ์ปรากฏ) เมื่อตามกำหนดรู้ไตรลักษณ์เรื่อยไป สัจธรรมในลำดับต่อไปคือ อริยสัจ 4 จะปรากฏ

ประมวลภาพกิจกรรม “อริยสัจภาวนา”

สนใจติดตามสมัครโครงการปฏิบัติธรรม อริยสัจภาวนา ในปี 2562 

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189

กำหนดการในปี 2562

อริยสัจภาวนา 1/2562  กำหนดวันที่ 13 – 16 มิ.ย. 2562

อริยสัจภาวนา 2/2562 กำหนดวันที่ 3 – 6 ต.ค. 2562


โครงการปฏิบัติธรรม มัคคานุคา 2561

5 August 2018

โครงการปฏิบัติธรรมมัคคานุคา

2 สิงหาคม ถึง 6 สิงหาคม 2561

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม

“มัคคานุคา ผู้เดินตามมรรค” มรรค 8 ทางแห่งความสำเร็จ

การปฏิบัติเจริญภาวนา เพื่อลดความเคยชิน

ชำระใจของตัวเองให้ได้ก็พ้นทุกข์เอง

ใจที่ขุ่นมัวก็พร้อมจะทำบาปได้ตลอดเวลา

สุขที่ไม่ควรกลัวคือ สุขกับสมาธิ  สุขกับความสงบเย็น

ประมวลภาพกิจกรรม “มัคคานุคา”

สนใจติดตามสมัครโครงการปฏิบัติธรรม ในปี 2562 

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189


ยินดีต้อนรับ

12 January 2018

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

สนใจรับข่าวสาร สมัครคอร์สปฏิบัติธรรมได้ที่ไลน์กรุ๊ปมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

42189


ตารางปฏิบัติธรรมปี 2561

16 December 2017

มาแล้วจ้ากับตารางปฏิบัตธรรมปี 2561 dhamma schedule 61


พิธียกฉัตรพระประธาน “พระพุทธนาคะราชา”

1 October 2017

พิธียกฉัตรพระประธาน “พระพุทธนาคะราชา”

22 กันยายน 2561 9.30 น.

ณ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทำพิธียกฉัตร โดยพระครูวินัยสารโสภิต (ดวงจันทร์ กนฺตสาโร) วัดสันศรี เชียงใหม่

ประธานในพิธี คุณล้วนชาย ว่องวานิช ประธานมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

และคุณปาเมล่า โปม่าร์ รองประธานมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์ อาจารย์อ้อ ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์ อาจารย์ผู้ช่วย และผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจากโครงการ อริยสัจภาวนา เข้าร่วมในพิธี ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากทางมูลนิธิ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่รีสอร์ทจีรังเฮลท์วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

สนใจติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิรัศมีแห่งธรรมได้ที่

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189


ภาพกิจกรรมโครงการอริยสัจภาวนา1/60 วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560

15 May 2017

เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับภาพบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรม อริยสัจภาวนา โดย อ.ธรรมะธีระ ธรรมพิสุทธิ์ และ ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิศักดิ์

กัับโครงการดีๆที่จัดเป็นครั้งแรกของปีนี้ ด้วยสถานที่อันสัปายะ และ แนวการสอนที่ถูกต้องและเข้มข้นทำให้เราสามารถ เข้าใจแก่นของการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริง…

ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศของกิจกรรมตามล้งค์ที่แนบมานี้นะคะ

ปี 2560 ภาพกิจกรรมโครงการอริยสัจภาวนา 4-7 พฤษภาคม


แจ้งยกเลิกโครงการ Yought Camp 2017

17 February 2017

เรียนที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Youth Camp ทุกท่าน

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ต้องแจ้งให้ทุกท่านได้เรื่องการยกเลิกโครงการปฏิบัติธรรมโครงการนี้ค่ะ

เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการที่ไม่สามารถจัดโครงการปฏิบัติธรรมนี้ได้ ขอให้ทุกท่านติดตามสมัครต่อในปี 2561 ค่ะ

ยกเลิกแม่ชี


ตารางปฏิบัติธรรมปี 60

6 February 2017

ตารงปฏิบัติธรรมปี 2560 สำหรับปีนี้เรามี 2 คอร์สพิเศษ ที่จะมอบให้สำหรับการเริ่มต้นทั้งคนไทยและต่างชาติ

ตารางปฏิบัติธรรมปี 60 ปีนี้มีกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาเลยจ้าาา