โครงการค่ายเยาวชน “เสริมศักยภาพจากภายใน”

โดยมูลนิธิรัศมีแห่งธรรม จีรังรีทรีท และเทวาเธียเตอร์

9 เมษายน ถึง 11 เมษายน 2562 ณ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของเด็กจากภายใน ทำให้พัฒนาบุคคลิกภาพ สร้างความเข้มแข็งในจิต จุดประกายความคิด และกล้าแสดงออก

เข้าค่ายแล้วได้อะไร

  • การรับผิดชอบตนเอง
  • การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมใหม่
  • เรียนรู้ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีผ่านกระบวนการกิจกรรม
  • ฝึกความอดทน มีน้ำใจ เสียสละ
  • เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พร้อมลงมือปฏิบัติจริง
  • เสร้างสร้างความมั่นใจในตนเอง
  • กล้าแสดงออกและลงมือทำง
  • ฝึกสมาธิ และสติผ่านกระบวนการทำกิจกรรม
  • ฟื้นฟูสุขภาพ และผ่อนคลายอารมณ์ ด้วยกิจกรรมรีทรีท

คณะวิทยากร
คุณปาเมล่า โปม่าร์ ผู้เชี่ยวชาญทางการล้างพิษอารมณ์ และเครื่องหอมบำบัด พลังแห่งจิตใต้สำนึก พลังแห่งสติส่งผลต่อจิตอารมณ์และสภาพร่างกายเราอย่างไรพบได้กับทุกคำตอบของคำถามด้วยตัวคุณเอง
คุณศรัณ ศุวรรณโชติ ผู้เชี่ยวชาญทางศาสตร์และศิลปะแห่ง เจิง หรือ ฟ้อนเจิงล้านนา ในการฝึกฝนร่างกาย จิตใจ ให้แข็งแรง มั่นคง สงบ มีสมาธิ และผ่อนคลาย
คุณดารินทร์ สรวงศารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญคริสตัลซิงกิ้งโบว์สบำบัด กับความมหัศจรรย์ของคลื่นเสียงที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจก่อให้เกิดความผ่อนคลายอย่างลึกซึ้ง
คณะวิทยากรจากจีรังรีทรีท และคณะวิทยากรจากโฮงเฮียนสืบสาน อาทิ คุณชาริสา บุญสิริ คุณวิศิษฐ์ สิทธิดง คุณดวงนภา วงเผ่ คุณแสงเดือน มูลมอญ คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล เป็นต้น

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการค่ายเยาวชน “เสริมศักยภาพจากภายใน”

สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้อีก ใน ห้องแสดงภาพ ค่ะ

สนใจติดตามสมัครโครงการค่ายเยาวชน ในปี 2562 ให้รอติดตามได้ในเว็บไซด์นะค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *