โครงการปฏิบัติธรรม “จีรังฟื้นฟู”กันยายน 2562
วิถีการดูแลฟื้นฟูสุขภาพด้วยกิจกรรมบำบัด

19 กันยายน ถึง 21 กันยายน 2562 ณ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางศาตร์สุขภาพทางเลือกจากจีรังรีทรีท
คุณล้วนชาย ว่องวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ลมหายใจปาฏิหารย์
คุณปาเมล่า โปร์ม่า นักบำบัดล้างพิษทางอารมณ์
คุณทิฆัมพร ตันติวิมงคล นักบำบัดศาสตร์ธาตุ 4
ร่วมกับทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ศิลปะบำบัดจากไตรคลัง
คุณสพรั่งพร ชยานุภัทร์กุล นักศิลปบำบัด
คุณสุพัฒนา วิริยะสุมน นักศิลปบำบัด
คุณพรทิพย์ ถาวรวุฒิ นักศิลปบำบัด
และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์โยคะบำบัดจากโยคะโฮม
ภก.วรพงศ์ ตีศิริ นักโยคะบำบัด และทีมงาน

ณ. จีรัง เฮลท์ วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ “จีรังฟื้นฟู2” จากกองทุนคุณแม่สาวิกาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สนใจติดตามสมัครโครงการ “อริยสัจภาวนา” ในปี 2562 

ได้ที่ไลน์มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม

42189

กำหนดการในปี 2562

พฤหัสที่ 3 ตุลาคม 2562 – อาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

สนใจสมัครปฏิบัติธรรมโครงการอริยสัจภาวนาได้ที่หน้าสมัครปฏิบัติธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *